Ideeën gevraagd voor onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

Beter presteren; een leven lang bewegen; ee waarde(n) van sport en Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek: dat zijn de vier thema’s voor de tweede ronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Op 1 november is de subsidieoproep van ZonMw hiervoor geopend. Samenwerking tussen wetenschap en praktijk staat meer dan ooit centraal in deze ‘call’ en Kenniscentrum Sport ondersteunt hierin.

Heb je vraagstukken op deze thema’s die je wilt (laten) onderzoeken, dan vind je hier meer informatie over het onderzoeksprogramma. Op 13 november vindt een informatiebijeenkomst plaats bij ZonMw. In totaal is er 4,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Mocht je zelf geen relevante universiteiten of hogescholen kennen, neem dan contact op met Robert Gelinck (robert.gelinck@kcsport.nl) van Kenniscentrum Sport. Hij zal dan ondersteunen met het zoeken naar een passende kennisinstelling bij de onderzoeksvraag.

Kennisinstellingen kunnen samen met partners in de sport- en beweegsector een aanvraag indienen voor meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Een goede verbinding tussen de praktijk van sport en bewegen en de wetenschap wordt al langer erkend. Het is belangrijk dat onderzoeken aansluiten bij vraagstukken in de praktijk, zodat ze ook daadwerkelijk beter benut worden.

De call is geopend van 1 november tot 13 december en de duur van de onderzoekstrajecten is vier jaar.


Geplaatst op: 6 november 2018