Regiobijeenkomst Omgevingswet, Bewegen en Sport, Utrecht en Flevoland

Donderdag 16-11-2017, Vianen

De invoering van de Omgevingswet zou dan ook weleens een grotere onderneming kunnen worden dan de drie decentralisaties in het sociale domein. Het is dus zaak om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan, dit geldt zeker ook voor de wereld van lokaal sport- , beweeg- en gezondheidsbeleid. VSG en VNG organiseren daarom dit najaar regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport. Wij nodigen u graag uit om u inzicht te geven in de impact die de omgevingswet gaat hebben op lokaal en regionaal niveau en de kansen die het voor het werkveld van sport, bewegen en gezondheid biedt.

In de nieuwe Omgevingswet worden 26 wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en gebiedsontwikkeling geïntegreerd tot één wet voor de gehele leefomgeving. Het doel daarvan is de onderwerpen die in de wetten zijn geregeld beter op elkaar te laten afstemmen.

Lees meer