VSG Congres

23 & 24 september - Utrecht

Niemand buitenspel!

Samen bouwen aan een inclusief en duurzaam sportbeleid

Als gevolg van de ontwikkelingen en de onzekerheid door het coronavirus voor toekomstige evenementen kunnen we nog geen volledig programma communiceren. Zodra meer duidelijk is over de richtlijnen op middellange termijn en hoe we daar met het congres op inspelen, zullen we u hierover informeren.

Het thema van het VSG-congres 2020 is al wel bekend: Samen bouwen aan een inclusief en duurzaam sport- en beweegbeleid waarbij niemand buitenspel staat. Uiteraard zal in het programma ook volop aandacht worden besteed aan de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector en wat dit voor gemeenten en haar partners in de stad gaat betekenen.

Maar achter de schermen wordt natuurlijk hard gewerkt om een prachtig programma samen te stellen. Bijzonder trots zijn we op de volgende personen die komen spreken op het congres:

  • Burgemeester van de gemeente Utrecht en tevens VNG-voorzitter Jan van Zanen;
  • prof.dr. Dennis Vink van Nijenrode University over ‘Anders financieren en organiseren van de sportsector’;
  • en VN-ambassadeur Handicap Otwin van Dijk over ‘De (sport)inclusieve samenleving’.

Dit alles onder de aangename leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam.

Verder zal het programma via drie sporen verlopen: inclusief, duurzaam en inclusief & duurzaam. U krijgt daarbij de keuze uit parallelle praktijk- en informatiesessies, academische lezingen én excursies in de prachtige stad.

Ook komt er een compact bestuurdersprogramma waarin met elkaar wordt gesproken over de impact van de coronacrisis op de sportinfrastructuur en wat er moet gebeuren om de sportsector te vitaliseren en minder kwetsbaar te maken.

Meer informatie volgt zodra er meer duidelijkheid komt over richtlijnen en maatregelen voor evenementen.