Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Dossier Sportbesluit

« Terug naar Dossiers


Regimes aanvragen subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Voor de aanvragen van de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties zijn verschillende regimes van toepassing:

• Subsidies tot € 25.000: een aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk binnen 12 maanden na voltooiing worden ingediend, met overlegging van facturen en betalingsbewijzen boven € 500.
• Subsidies van € 25.000 tot € 125.000 voor reeds plaatsgevonden activiteiten: een aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk binnen 12 maanden na voltooiing worden ingediend, met overlegging van facturen en betalingsbewijzen boven € 500.
• Subsidies van € 25.000 tot € 125.000 voor nog plaats te vinden activiteiten: een aanvraag tot verlening moet worden vergezeld van een offerte die op naam van de aanvrager staat. Uiterlijk 22 weken na verrichting van de activiteiten wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend, onder overlegging van facturen.
• Subsidies vanaf € 125.000: een aanvraag tot verlening voor de aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd, moet worden vergezeld van een offerte die op naam van de aanvrager staat en een liquiditeitsprognose. Uiterlijk 22 weken na verrichting van de activiteiten wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend, onder overlegging van een financieel verslag.

Om terug te gaan naar het dossier Sportbesluit klikt u hier. 


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!