DUURZAAMHEIDSTOUR 2.0 – ROUTE NAAR VERDUURZAMING VAN DE SPORT

September – november 2022

In Nederland hebben wij ons gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, en onze route hebben we opgeschreven in de Routekaart verduurzaming sport, waarmee we in versneld tempo onze sportaccommodaties energieneutraal en groener gaan maken.

Onze gezamenlijke ambitie is dan ook:

  • dat alle sportaccommodaties in 2050 CO2-arm zijn;
  • dat we gebruik maken van circulaire materialen;
  • dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen;
  • dat de sportomgeving klimaat adaptief is.

Dat klinkt als een hele opgave! Maar door het hele land zijn er al gemeenten en clubs met succes aan de slag met verduurzaming van hun sportvastgoed. Landelijk en provinciaal is er ondersteuning beschikbaar voor verduurzaming. Van financiering en subsidies, monitoring van verduurzaming tot ondersteuning van sportclubs.

Om u te helpen om binnen úw gemeente aan de slag te gaan en te zijn met de ambities, is Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in 2020 en 2021 de Duurzaamheidstour gestart. Voor de tweede helft van 2022 organiseert VSG weer een aantal bijeenkomsten in het kader van de Duurzaamheidstour 2.0.

Op 6 september is de tour gestart en volgen op 18 oktober (regio Zuid) en op 14 november (Noord). U vanaf 12.30 uur van harte welkom. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Naast interactieve onderdelen wordt u door sprekers van Kennis Centrum Sport & Bewegen, Kijk! Duurzaam! en Sport NL Groen meegenomen in recente ontwikkelingen en voorbeelden.

Data en tijden

Klik op de onderstaande data voor het programma en aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij info@sportengemeenten.nl of tel. 070 – 373 80 55.

Wilt u al direct aan de slag met verduurzaming? Kijk op Sportnlgroen.nl.
Voor meer inspiratie en voorbeeldprojecten, kijk op www.duurzamesportsector.nl.