Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn onlangs gepubliceerd. BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen.

BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen, dus ook van nieuw te bouwen sportaccommodaties. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord. Er worden in plaats van één, voortaan drie eisen gesteld aan gebouwen, namelijk aan de energiebehoefte, aan het primaire fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Omdat fossiele brandstoffen eindig én milieubelastend zijn, stimuleert de Europese Unie naast energiebesparing, het investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken en toe te werken naar één Europees energienetwerk, moet energie schoner en goedkoper worden.

Lees meer over de nieuwe eisen.


Geplaatst op: 7 januari 2020