Heerenveen: Sportgemeente 2017 en ’s-Hertogenbosch het ‘Beste initiatief’

De gemeente Heerenveen heeft de eervolle titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ in de wacht gesleept. Dit is tijdens het congres van Vereniging Sport en Gemeenten in Arnhem bekendgemaakt. De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2016/2017’ op sport- en beweeggebied ging naar de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor het initiatief ‘GRIEPPRIK-ACTIE ‘PRIK EEN DATUM’.

Sportgemeente van het jaar 2017

De opgave voor de jury was dit jaar bijzonder lastig. Er was sprake van een close-finish met de andere genomineerde gemeenten Alphen aan de Rijn, ‘s-Hertogenbosch en Hoogeveen. In haar rapport stelt de jury dat Heerenveen de eer toekomt dankzij het complete plaatje. Heerenveen kent een goed voorzieningenniveau, een gevarieerd sportaanbod, een hoog deelnamecijfer aan sport en goed gefundeerde beleidsplannen. De jury is erg gecharmeerd van het complete sport- en beweegbeleid van een gemeente van bescheiden omvang. Heerenveen lijkt het allemaal te hebben. Ze staat natuurlijk al bekend als topsportgemeente. Maar ze bouwt ook ambitieus aan de breedtesport: voor inwoners, scholen, verenigingen en accommodaties.

Heerenveen doet er alles aan om iedereen te kunnen laten sporten. Daarvoor houdt ze de sport betaalbaar en investeren ze flink in het verhogen van de sportdeelname, van jong tot oud, van valide tot mindervalide. Alle Heerenveners hebben daardoor de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Ze hebben hun data over sport goed op orde: dankzij een database hebben ze de zwemdiploma’s en sportlidmaatschappen van alle kinderen exact in beeld. Ook weten ze aan de hand van een vitaliteitsindex hoe de verenigingen ervoor staan en waar extra ondersteuning nodig is. Gemeente Heerenveen scoort goed op het aanbod van accommodaties maar faciliteert ook voldoende speelplekken zodat de inwoners ook lekker bûten bewege en sporte. En dat is wat de jury graag ziet: niet hoe je sport, maar dat je sport!

In hun nieuwe sportnota 2017-2025 zet de gemeente Heerenveen in op een zestal ambities op weg naar 100% sportparticipatie. Eén ambitie uit de sportnota is alvast verwezenlijkt: voor 2025 tenminste één keer Sportgemeente van het jaar!

Beste initiatief op sport- en beweeggebied 2016/’17

De ‘GRIEPPRIK-ACTIE ‘PRIK EEN DATUM’ kreeg veruit de meeste stemmen van de ‘publieksjury’. Volgens deze jury, bestaande uit beleidsprofessionals uit collega-gemeenten, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een praktisch toepasbaar initiatief ontwikkeld voor een moeilijk te bereiken doelgroep. Collega-gemeenten betitelen het als een mooi initiatief om de relatie tussen gezondheid en sporten en bewegen concreet vorm te geven en samenwerking tussen diverse partners op gang te brengen. Het is concreet, sterk in zijn eenvoud en richt zich op een kwetsbaarder wordende doelgroep. De verbinding van de huisarts (griepprik) met (de verleiding om gebruik te maken van) beweegaanbod in de eigen buurt is heel slim.

Het initiatief in het kort: In de winter lopen duizenden mensen, meest ouderen en kwetsbaren, bij hun huisarts naar binnen voor de jaarlijkse griepprikvaccinatie. Daar moeten we bij zijn, dacht team ’S-PORT van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We gaan griepprikhalers verleiden om een sport- of beweegdate te maken! “Komt u voor de griepprik? Prik dan ook een datum met ons!”

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een laagdrempelig en uitvoerbaar project geïnitieerd. Aansluiting op de griepprikactie is simpel en voor iedere gemeente uitvoerbaar.

Download hier meer informatie over de aanpak van ‘GRIEPPRIK-ACTIE ‘PRIK EEN DATUM’.

Geplaatst op: 27 september 2017