Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

De totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland bedroegen in 2016 1.202 miljoen euro.

Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015, marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren samen was de daling in uitgaven 1,3 procent. Gelet op de begrotingen voor 2017 is de verwachting dat de (geringe) daling in sportuitgaven van gemeenten zich in 2017 doorzet.

Dat concludeert het Mulier Instituut in de Monitor sportuitgaven gemeenten (2017). De lichte afname van de sportuitgaven in 2016 hangt samen met de daling van de totale gemeentelijke uitgaven. Het aandeel van sportuitgaven in de totale uitgaven van gemeenten blijft in de tijd stabiel op bijna 2 procent.

Lees meer

Geplaatst op: 19 februari 2018