Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Dit blijkt uit een peiling die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol spelen bij de keuze in het stemhokje. Eén op de vijf kiesgerechtigden zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze op 21 maart 2018.

Bijna de helft van de kiesgerechtigden (42%) laat weten graag te zien dat de gemeente extra investeert in schoolzwemmen. Een kwart van de kiesgerechtigden noemde topsport(evenementen) als bezuinigingsoptie voor gemeenten.

Andere uitkomsten van het onderzoek:

  • De kans dat sportstandpunten van politieke partijen bij de verkiezingen worden meegewogen wordt groter naarmate de sportfrequentie van de kiesgerechtigden stijgt en wanneer wordt gesport in verenigingsverband.
  • Een kleine meerderheid van de kiesgerechtigden (54%) is tevreden over de gemeentelijke ondersteuning aan sport- en beweegaanbieders.
  • Een grote meerderheid van de kiesgerechtigden (81%) vindt dat in hun buurt voldoende sport- en beweegmogelijkheden zijn.
  • 40 procent van de kiesgerechtigden vindt dat de gemeente niet moet bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2014, toen een kwart van de kiesgerechtigden aangaf een bezuiniging op sport niet nodig te vinden.

Het Mulier Instituut heeft dit factsheet opgesteld ten behoeve van het Sportcampagneteam NL. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Meer informatie over de Sportcampagne GR2018 zie www.gr2018sport.nl.

Klik hier om het factsheet ‘Sport en GR2018’ te downloaden.

Geplaatst op: 13 februari 2018