Gerechtelijke uitspraak Enschede over verspreiding infill-materiaal

Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede, is veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden zijn terechtgekomen. Dit vonnis vormt een precedent voor vergelijkbare gevallen in Nederland en mogelijk ook in andere EU-lidstaten.

Uit het vonnis blijkt dat het voor beheerders (vaak gemeenten en verenigingen, maar soms ook aannemers) van groot belang is maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. De zogenaamde dubbele zorgplicht (artikel 13 Wet Bodembescherming).

In Enschede, zo concludeert de rechter, is, ondanks waarschuwingen in het verleden, de beheerder tekort geschoten in zijn zorgplicht. Er zijn geen maatregelen getroffen (geen kantplanken geplaatst of uitloopmatten gebruikt) en ook het opruimen van blad is niet naar behoren uitgevoerd. Dit benadrukt het belang van correcte en tijdige naleving van de zorgplicht. In november jl. is door BSNC het document Zorgplicht milieu kunstgrasvelden gepresenteerd. Wij raden aan om uw beleid te toetsen aan de brancherichtlijn en dit nieuwe document, of voor zover nodig beleid op te stellen waarmee de zorgplicht wordt ingevuld.

Meer weten?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de uitspraak, bekijk dan ook ons dossier Kunstgras en milieu. Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen.


Geplaatst op: 7 januari 2020