Geslaagde Earnewâld bijeenkomst van VSG-Noord

Ongeveer 40 personen meldden zich vrijdag 12 oktober in  Earnewâld voor een bijeenkomst van VSG-Noord. De bijeenkomst was bedoeld voor wethouders sport van de drie noordelijke provincies.

Het was een prima bijeenkomst met een aantal inhoudelijke thema’s.

VSG vertelde wat zij kunnen betekenen voor de gemeenten in Noord-Nederland. Daarnaast werd er stilgestaan bij het Nationaal Sportakkoord, met daarbij de vertaalslag naar de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeenten. Na de pauze was er een uiteenzetting van Caraad Belastingadviseurs betreffende de btw-problematiek per 1 januari 2019. De ochtend werd afgesloten middels een presentatie van Kenniscentrum Sport

met als thema ‘De maatschappelijke en economische waarde van sport en bewegen’. Na de lunch werd nog een bezoek gebracht aan het Skûtsje museum in Earnewald.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde, interessante dag.

Wilt u de presentaties nog eens rustig nalezen of terugblikken? Dat kan, klik op deze link voor de diverse presentaties.

Presentaties


Geplaatst op: 22 oktober 2018