Grootschalige oriëntatie op en inventarisatie van de ondersteuning van sportclubs

De komende maanden is in opdracht van de Strategische Partner VWS, VSG, NOC*NSF, NL-actief en Sportkracht12 en onder de vleugels van NOC*NSF, een onderzoeksgroep actief om de clubondersteuning (CO) in Nederland in kaart te brengen en recente kennis en inzichten te delen. De motivatie en wijze waarop de Clubondersteuning is georganiseerd is nogal verschillend en complex. De ambitie met dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het slimmer en transparanter organiseren van clubondersteuning enerzijds (efficiëntie) en het verhogen van de kwaliteit (effectiviteit) anderzijds.

De onderzoeksgroep, aangevoerd door Sjors Brouwer, wil zoveel mogelijk stakeholders laten participeren in dit proces. Daarvoor worden er interactieve bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Het gaat dan vooral om clubondersteuners, beleidsmakers en beslissers op het gebied van CO, maar ook om vak-, veldexperts en bestuurders van verenigingen.

Concreet vinden er in het najaar 2 type bijeenkomsten plaats:

  1. Workshop Visie op CO, doelgroep: beleidsmakers (inschrijven kan via deze link)
  2. Ophaalsessie CO, doelgroep: uitvoerders (voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Youri Geurds, via: youri.geurds@nocnsf.nl)

Beide bijeenkomsten worden begeleid door Berend Rubingh. Hij vat de uitkomsten samen in een White Paper “Visie op Clubondersteuning”.

Voor meer informatie of vragen kan er contact worden opgenomen met Youri Geurds (youri.geurds@nocnsf.nl)


Geplaatst op: 15 september 2021