Helpdesk Monitoring en evaluatie voor het sportdomein

'Meten is weten’. Wilt u weten of uw inzet van middelen resulteert in goedlopende processen en het bereiken van doelen? Dan is het belangrijk om te monitoren en te evalueren. Dit kan gaan om allerlei activiteiten waarmee u in het sportdomein bezig bent, bijvoorbeeld sportimpuls-projecten, inzet van buurtsportcoaches, ondersteuning van sportverenigingen bij bereiken maatschappelijke doelen, ontwikkelen van beweegvriendelijke omgeving, etc.

Door te monitoren en te evalueren kunt u leren van ervaringen en beleid en uitvoering tijdig bijsturen. Resultaten van onderzoek kunt u ook gebruiken om te verantwoorden aan andere partijen en om te inspireren en te enthousiasmeren. Heeft u vragen over monitoring en evaluatie? Kijk eerst of u informatie kunt vinden op allesoversport.nl. Vindt u niet de juiste informatie, dan kunt u uw vraag stellen aan Kenniscentrum Sport. Eenvoudige vragen beantwoorden medewerkers van het kenniscentrum zelf. Voor meer complexe vragen wijzen zij de weg naar partners die kunnen helpen.

E-mail: info@kcsport.nl

Telefoon: 0318-490900

Geplaatst op: 12 oktober 2017