Voorwaarden Kennisdag Sport & Data 2021

28 oktober 2021 - Maaspoort ‘s-Hertogenbosch

 • Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Het maximale aantal deelnemers is 100. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overinschrijving deelnemers af te wijzen en op de wachtlijst te plaatsen.
 • De kosten voor deelname bedragen:
  • VSG-leden € 75,-
  • Niet-leden betalen € 112.50,-
  • Young Professionals van een VSG-lid die samen met hun senior deelnemen betalen € 45,-
  • Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief lunch en exclusief btw.
 • Het Young Professionals tarief is alleen voor jonge professionals (< 36 jaar) van een VSG-lidorganisatie. De Young Professional dient zich samen met een senior aan te melden voor eenzelfde arrangement. Per senior kunnen maximaal drie jong professionals gebruik maken van het kortingstarief (het aantal jonge professionals van een VSG-bedrijfslid dat gebruik kan maken van het kortingstarief is afhankelijk van het type bedrijfslidmaatschap).
 • Deelname is inclusief (documentatie, koffie/thee en lunch). 
 • Tot woensdag 20 oktober heeft annulering van uw deelname geen financiële consequenties. Daarna wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht. In overleg met VSG Studie & Congres kan een collega, zonder extra kosten, uw plaats innemen. Plaatsvervanging en annulering dienen altijd per e-mail doorgegeven te worden via info@sportengemeenten.nl.
 • De factuur wordt u door VSG Studie & Congres toegezonden en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Vereniging Sport en Gemeenten en Maaspoort ‘s-Hertogenbosch zijn niet aansprakelijk voor schade en/of eventuele vermissing van goederen.
 • Deelname van bedrijven is exclusief voorbehouden aan de bij Vereniging Sport en Gemeenten aangesloten bedrijfspartners en volgens voorwaarden van het type bedrijfslidmaatschap. Bij annulering kan  – in overleg met VSG Studie & Congres – een collega, zonder extra kosten, uw plaats innemen. Plaatsvervanging en annulering dienen altijd per e-mail doorgegeven te worden via info@sportengemeenten.nl. Tot woensdag 20 oktober heeft annulering van uw deelname geen financiële consequenties. Daarna wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht en/of het aantal deelnames volgens uw type lidmaatschap (goud, zilver of brons) in mindering gebracht.
 • Na inschrijving ontvangt u een kopie van uw inschrijving per e-mail. Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een definitieve deelnamebevestiging, inclusief programma, routebeschrijving en eventuele overige relevante informatie.
 • Tijdens deze bijeenkomst kunnen er foto’s gemaakt worden waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie op onze website, nieuwsbrief, magazine, congres-app en sociale media.
  Als u niet herkenbaar op deze foto’s en of film (beeld) materialen wilt komen te staan, kunt u dit aangeven bij de fotograaf of filmmaker en/of dit voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@sportengemeenten.nl.
 • Voor de verwerking van uw gegevens uit het inschrijfformulier verwijzen wij u naar onze Privacy Policy op onze website (link invoegen). Bij vragen kunt u mailen naar info@sportengemeenten.nl.
 • Voor de Kennisdag Sport & Data 2021 hanteren wij de coronamaatregelen die gelden voor een evenement “binnen met coronatoegangsbewijs”.