Is uw gemeente koploper VN-verdrag Handicap?

Draagt uw aanpak op het gebied van sport en bewegen bij aan de toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding?

VNG merkt dat er bij veel gemeenten enthousiasme is voor de inclusieve samenleving. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt er op dit gebied nog altijd veel (van elkaar) te leren. VNG is op zoek naar 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap. Wellicht heeft u een innoverende en bijzondere aanpak op het gebied van sport en bewegen die bijdraagt aan de toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding.

U kunt uw gemeente aanmelden als kandidaat-koploper door uiterlijk 21 maart een mail te sturen (met maximaal 2 A4) waarin u aan de hand van drie criteria uw voordracht toelicht. U kunt deze voordracht mailen aan Kerstin.Leidorf@vng.nl.

Deze oproep wordt uitgezet door VNG en de Alliantie VN-Verdrag. De partijen van de Alliantie VN-Verdrag (Ieder(in), Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB) zijn gevraagd om mee te doen in het koplopersproject, zodat ook vanuit de ervaringsdeskundigheid van de mensen om wie het gaat koplopers kunnen worden voorgedragen.

Geplaatst op: 8 maart 2018