Kamerbrief voortgang Sportakkoord en lopend beleid

Minister Bruno Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal Sportakkoord en de voortgang op lopend beleid (zoals het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’).

Ook komt hij in de brief aan de Tweede Kamer terug op verschillende moties en toezeggingen, waaronder de toezeggingen die hij heeft gedaan in het AO Sport op 28 juni jl. en tijdens het debat over het Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport op 16 mei jl.

 

Geplaatst op: 13 november 2018