Kennis beschikbaar over stimuleren sport en bewegen bij (jong)volwassenen

Tijdens de eerste dag van het VSG-congres in Arnhem heeft Gerrie Elferink, wethouder gemeente Arnhem, als voorzitter van de Commissie Sport- en Beweegstimulering de aanwezigen meegenomen in de kennis en ervaringen die werden verzameld met als doel jongvolwassenen en ouderen meer te laten sporten en bewegen. De focus ligt daarbij enerzijds op urgentie: waarom is het zo belangrijk om sport te stimuleren? Anderzijds worden oplossingen aangedragen: welke aanpak werkt?

Sporten bij jongvolwassenen en ouderen: kennis en ervaring gebundeld

Vanuit de VSG-werkconferentie van de Commissie Sport en Beweegstimulering met als voorzitter Gerrie Elfrink is medio 2016 de Werkgroep Sporten voor jongvolwassenen en ouderen gestart. Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport zijn initiatiefnemers, 26 gemeenten sloten zich aan. Doel is meer sport en bewegen voor jongvolwassenen en ouderen. Inmiddels zijn kennis en ervaringen gebundeld en voor alle gemeenten en andere organisaties vanaf heden, in de vorm van een digitaal kennisdocument, beschikbaar en hier te downloaden:

Interactieve infographic

Geplaatst op: 27 september 2017