Landelijke aanpak handhaving erkende maatregelen energiebesparing sport en recreatie

Maatregelen op de lijst zijn binnen vijf jaar of korter terug te verdienen.

Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn er inmiddels voor 19 branches erkende maatregelen energiebesparing opgesteld. Deze maatregelen geven invulling aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Er zijn ook maatregelen opgesteld voor de sport- en recreatiebranche, deze gelden sinds 1 juli 2017. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen vijf jaar of korter terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties.

Landelijke aanpak

In 2017 zijn de omgevingsdiensten een landelijk project gestart om te controleren op energiebesparende maatregelen bij zwembaden. Veel omgevingsdiensten hebben in 2017 al bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Ook in 2018 kunnen inspecteurs langskomen voor een bezoek aan bedrijven of instellingen in uw gemeente, zij controleren daarbij ook op het aspect energie.

Voor meer informatie over de controles op energiebesparende maatregelen in de sport- en recreatiesector kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst of RUD in uw regio.

Op wie is dit van toepassing?

De regels gelden voor vakantie- en recreatieparken, campings, zwembaden, sporthallen, sportzalen, ijsbanen, sauna’s en sportvelden (en combinaties daarvan). Deze besparingsverplichting geldt voor energieverbruikers, bedrijven en instellingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar.

Wat betekent dit concreet?

Aan de ene kant betekent dit dat een bedrijf of instelling in uw gemeente verplicht is om energiebesparende maatregelen door te voeren. Aan de andere kant zijn de voorgestelde maatregelen binnen vijf jaar of minder terug te verdienen, waardoor er niet alleen energie wordt bespaard maar ook de kosten omlaag gaan.

Om welke maatregelen gaat het?

Het gaat om een lijst met totaal 46 maatregelen, die lang niet altijd allemaal van toepassing zijn. Een en ander is afhankelijk van de activiteiten binnen het bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld specifieke maatregelen voor zwembaden. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten kunnen er ook energiebesparende maatregelen van toepassing zijn voor bijvoorbeeld het horecadeel, kantoor en/of supermarkt. Klik hier voor het volledige overzicht .

Wilt u niet de complete wettekst doorlezen, maar een compacte lijst dan kunt u de Erkende Maatregelen voor sportaccommodaties ook beoordelen in de Milieubarometer. Daarbij brengt de Milieubarometer ook bovenwettelijke maatregelen in beeld. Zo stapt u door van energiebesparing naar klimaatneutraal ondernemen. Voor een bedrijf is het heel handig dat dat verenigd is in één tool. De Milieubarometer zwembaden is gratis voor VSG leden.

Geplaatst op: 9 maart 2018