Meer aanvragen specifieke uitkering stimulering sport

Gemeenten hebben voor € 228 miljoen aan aanvragen ingediend voor de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK). Dat is aanzienlijk hoger dan verwacht.

Dit blijkt uit een brief van minister Bruins van VWS die hij op 12 juni naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

SPUK

Via de SPUK worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.

De SPUK sport voor 2019 had op basis van een raming van het ministerie van Financiën van het btw-nadeel van gemeenten een budget van € 154 miljoen.

VNG standpunt

De VNG heeft samen met VSG altijd het standpunt ingenomen dat het btw-nadeel volledig moet worden gecompenseerd.

Minister Bruins en staatssecretaris van Financiën, hebben de Tweede Kamer in het najaar van 2018 ook desgevraagd geantwoord dat de verwachte belastingopbrengsten door de verruiming van de sportvrijstelling door het kabinet volledig wordt ingezet voor de subsidieregeling. VNG en VWS zullen de minister en staatssecretaris houden aan deze toezegging.

Analyse

De ministeries van VWS en Financiën zijn nu bezig de SPUK-aanvragen te analyseren. VNG en VSG zullen aandringen op duidelijkheid voor het eind van de zomer.

Meer informatie

Brief minister van VWS stand van zaken regeling sport (pdf).

Bron: VNG


Geplaatst op: 8 augustus 2019