Bijna helft gemeenten wil meer fte buurtsportcoaches inzetten

Peiling van Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport

Bijna de helft van de gemeenten (43%) wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten. De belangrijkste reden daarvoor is dat op dit moment onvoldoende capaciteit aanwezig is om bepaalde vraagstukken in de gemeente op te pakken.  Van de gemeenten die meer fte zouden willen inzetten, zou 79 procent dat doen op een uitvoerende functie, 53 procent op een coördinerende functie en 16 procent op een functie voor het oplossen van complexere vraagstukken.

Dit blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport. Deze peiling is in 2018 door het Mulier Instituut uitgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Andere resultaten uit de peiling:

  • Gemeenten zetten hun buurtsportcoaches het vaakst in voor jeugd in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar; 95%) en middelbare schoolleeftijd (12-18 jaar; 85%). Maar ook op kwetsbare groepen zoals ouderen (77%), mensen met een beperking (63%) en mensen met overgewicht (51%) worden buurtsportcoaches ingezet.
  • Gemeenten maken bij de inzet van buurtsportcoaches het meest gebruik van de landelijke ondersteuningsmogelijkheden www.sportindebuurt.nl, Regionale Lerende Netwerken en de Nationale Kennisdag SBB. Over deze ondersteuning zijn zij redelijk positief.
  • Gemeenten hebben het meest behoefte aan ondersteuning bij het monitoren en evalueren van resultaten/effecten van het werk van buurtsportcoaches (48%).
  • Financiering voor de buurtsportcoaches komt deels van het Rijk. Daarnaast betalen afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie (met name afdeling sport) en/of bij lokale partners in het veld (met name uit de sectoren onderwijs, zorg en welzijn en sport) mee.
  • De werkzame elementen zijn volgens gemeenten vooral het structurele karakter van de cofinanciering van het Rijk (72%), de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen lokaal inzicht in te vullen (57%) en het verbinden van sport met andere sectoren (53%).
  • Gemeenteambtenaren zien de buurtsportcoach zich in de toekomst vooral ontwikkelen als een duizendpoot die coördineren, verbinden, organiseren en uitvoeren kan combineren en/of als een generalist met een verbindende rol tussen partijen.

Klik hier voor het factsheet ‘De inzet van Buurtsportcoaches in gemeenten’.

Kijk voor meer informatie en contact hierover op de website van het Mulier Instituut.

Geplaatst op: 6 december 2018