Meer zicht op sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sport en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat. Blessures en extra zorgkosten bij een langere levensverwachting leveren kosten op, maar deze lasten vallen weg tegen de baten. Dat heeft Kenniscentrum Sport bekend gemaakt op basis van een nieuw rapport.

Research-bureau Ecorys* heeft op verzoek van het landelijke kenniscentrum het rapport ‘De sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ opgesteld met expertise van onder andere Kenniscentrum Sport, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Mulier Instituut. Kenniscentrum Sport heeft nu een samenvattende publicatie gemaakt.

Sport en bewegen levert geld op

De effecten van sport en bewegen zijn in drie hoofdgroepen verdeeld: gezondheid, sociaal en arbeid. Per hoofdgroep is nagegaan voor welke effecten voldoende bewijslast is, of dit ook onderbouwd in cijfers kan worden vertaald en of dit ook in geld kan worden uitgedrukt. Hieruit wordt duidelijk dat het algemene maatschappelijke resultaat positief is en per persoon op kan lopen tot circa €25.000-100.000. Dit komt vooral op het conto van de opbrengsten ten aanzien van arbeid en gezondheid. De sociale waarde van sport kan echter nog zeer beperkt in geld uitgedrukt worden. Hierbij is het van belang op te merken dat nog geen rekening is gehouden met de kosten die gemaakt worden om mensen in beweging te krijgen.

Individu profiteert

Volgens Kenniscentrum Sport wordt duidelijk dat de individuele Nederlander van veel van de effecten profiteert, variërend van plezier, minder ziek zijn, beter het werk aan kunnen, een langer leven in goede gezondheid en een ervaren betere kwaliteit van leven. Voor gemeenten ligt het profijt iets minder voor de hand: denk daarbij aan afgenomen zorgkosten via de WMO, maar vooral aan sociale effecten als minder criminaliteit en meer ‘sociaal kapitaal’ als participatie. Werkgevers hebben baat bij minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit (5.000 tot 25.000 /30.000 euro meer) en afname ziekteverzuim (15.000-30.000 winst voor 5-24 jarige; 10.000-25.000 winst voor 25-54 jarige).

Bekijk het volledige nieuwsbericht op de website van Kenniscentrum Sport.

De publicatie is online te vinden via Allesoversport.

Geplaatst op: 4 september 2017