Aanbod milieubarometerscan binnensportaccommodaties

Iedere gemeente heeft binnensportaccommodaties: gymzalen, sportzalen en sporthallen. Bijna alle gemeenten (87%) hebben ook klimaat- en energiedoelstellingen. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, waaronder binnensportaccommodaties, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om het verduurzamen te stimuleren, biedt VSG gemeenten de milieubarometerscan binnensportaccommodaties aan.

Eigenaren/beheerders blijken vaak geen idee te hebben hoe hun (binnensport)accommodaties scoren op het gebruik van energie en water, is het hoog of laag? Door het verbruik in beeld te brengen en scores van accommodaties met elkaar en met gemiddelden te vergelijken krijgt u hier zicht op. Als verbruik goed is vastgelegd kunt u als gemeente ook toetsen of uw energiedoelstellingen worden behaald. U ziet bij welke accommodaties de meeste winst te behalen valt en u kunt effectief aan de slag.

Vanuit VSG stimuleren we het verduurzamen van uw (binnen)sportaccommodaties. Daarom hebben wij in 2016 kengetallen (gemiddelden en ranges) laten bepalen voor gymzalen en sportzalen, zoals kWh/m2 en CO2 uitstoot per bezoeker. Deze gemiddelden zijn nu beschikbaar in de Milieubarometer.

Milieubarometerscan aanbod

Als vervolg bieden wij u als gemeente de milieubarometerscan binnensportaccommodaties aan. In 2017 kunnen zes gemeenteleden gratis van dit aanbod gebruik maken. Voor de scan gebruiken we de milieubarometer, een tool die het energieverbruik, de milieuprestatie en CO2- footprint van uw binnensportaccommodaties eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Wilt u meer weten over het instrument kijk dan op de website of ga direct naar het instructiefilmpje.

Milieubarometerscan van verzamelen, vergelijken tot afvinken

  • U verzamelt per binnensportaccommodatie(s) een tiental jaargegevens in de Milieubarometer zoals: elektriciteit, energie voor verwarming, water, vloeroppervlak, gebouwinhoud, gebruiksuren, klimatiseringsuren en aantal bezoekers.
  • Stimular beoordeelt uw input: zijn de gegevens compleet en de uitkomsten realistisch.
  • Na eventuele correcties en aanvullingen ontvangt u een analyse die uw binnensportlocaties vergelijkt: zowel onderling als ten opzichte van de beschikbare benchmarks.
  • U kunt de analyse en de CO2-footprints, milieugrafieken en kengetallen uit de Milieubarometer gebruiken voor verdere analyse.
  • Met de maatregelenlijst in de Milieubarometer kunt u afvinken of de ‘Erkende Maatregelen’ voor uw sportlocaties al zijn uitgevoerd.

Aanmelden

Wilt u gebruikmaken van dit aanbod, meld u dan aan bij Stichting Stimular. Stuur een mail aan: w.troelstra@stimular.nl ovv milieubarometerscan binnensport.

Geplaatst op: 17 mei 2017