Nieuws

Kamerbrief over verruiming uiterste aanvraagtermijn SPUK

Kamerbrief over verruiming uiterste aanvraagtermijn SPUK

De minister heeft besloten om de uiterste aanvraagtermijn voor de SPUK te verlengen tot 1

Geplaatst op: 20 november 2018 in: Nieuws

Meer
Gehandicaptensport heeft aandacht van gemeenten

Gehandicaptensport heeft aandacht van gemeenten

Van alle gemeenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, hebben maar drie gemeenten geen beleidsdoelstellingen,

Geplaatst op: 20 november 2018 in: Nieuws

Meer
Kamerbrief voortgang Sportakkoord en lopend beleid

Kamerbrief voortgang Sportakkoord en lopend beleid

Ook komt hij in de brief aan de Tweede Kamer terug op verschillende moties en

Geplaatst op: 13 november 2018 in: Nieuws

Meer
Tweede Kamer geïnformeerd over beweegrichtlijnen

Tweede Kamer geïnformeerd over beweegrichtlijnen

In de Kamerbrief geeft de minister een inhoudelijke reactie op het advies ‘Beweegrichtlijnen 2017’ dat de

Geplaatst op: 13 november 2018 in: Nieuws

Meer
Ideeën gevraagd voor onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

Ideeën gevraagd voor onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

Heb je vraagstukken op deze thema’s die je wilt (laten) onderzoeken, dan vind je hier

Geplaatst op: 6 november 2018 in: Nieuws

Meer
Geslaagde Earnewâld bijeenkomst van VSG-Noord

Geslaagde Earnewâld bijeenkomst van VSG-Noord

Ongeveer 40 wethouders van de drie noordelijke provincies kwamen vrijdag 12 oktober in Earnewâld naar de bijeenkomst van VSG-Noord.

Geplaatst op: 22 oktober 2018 in: Nieuws

Meer
U maakte het mee tijdens het VSG-congres in Breda

U maakte het mee tijdens het VSG-congres in Breda

Een geslaagd VSG-congres vol kennisuitwisseling en netwerkmomenten. Bekijk de foto’s of download de presentaties.

Geplaatst op: 2 oktober 2018 in: Nieuws

Meer
Rotterdam Sportgemeente 2018 en Gorinchem ‘Beste Initiatief’

Rotterdam Sportgemeente 2018 en Gorinchem ‘Beste Initiatief’

De gemeente Rotterdam heeft de eervolle titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2018’ in de wacht

Geplaatst op: 26 september 2018 in: Nieuws

Meer
Publicatie Belastingplan 2019 en sportvrijstelling

Publicatie Belastingplan 2019 en sportvrijstelling

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de Nederlandse sportvrijstelling opgenomen. In

Geplaatst op: 20 september 2018 in: Nieuws

Meer
Genomineerde gemeenten ‘Sportgemeente 2018’ en ‘Beste Initiatief’ bekend

Genomineerde gemeenten ‘Sportgemeente 2018’ en ‘Beste Initiatief’ bekend

Drie gemeenten zijn genomineerd voor Sportgemeente van het jaar 2018 en drie gemeenten voor…

Geplaatst op: 20 september 2018 in: Nieuws

Meer
Een eigen Sportieve Start met een lokaal sportakkoord

Een eigen Sportieve Start met een lokaal sportakkoord

Den Haag is voorgegaan: de hostcity van de Nationale Sportweek heeft de kans gegrepen om

Geplaatst op: 18 september 2018 in: Nieuws

Meer
Laat leerlingen twee keer per dag een half uur sporten en bewegen

Laat leerlingen twee keer per dag een half uur sporten en bewegen

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen

Geplaatst op: 11 september 2018 in: Nieuws

Meer
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Wat al bekend is, is dat de informatieplicht geldt voor instellingen die meer dan 50.000

Geplaatst op: 7 september 2018 in: Nieuws

Meer
Ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking

Ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking

Dit stelt het Mulier Instituut dat in een websheet de ontwikkeling van sport voor mensen

Geplaatst op: 28 augustus 2018 in: Nieuws

Meer
ISCA Awards 2018: MOVEment Spaces

ISCA Awards 2018: MOVEment Spaces

ISCA noemt deze ruimten MOVEment Spaces omdat ze burgers in staat stellen te genieten van

Geplaatst op: 16 augustus 2018 in: Nieuws

Meer
SPUK en subsidieregeling  stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

SPUK en subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Per 1 januari 2019 verandert het landschap van de financiering van sportaccommodaties. Lees meer over de publicatie hiervan in de Staatscourant…

Geplaatst op: 23 juli 2018 in: Nieuws

Meer
Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018: ‘Mind Your Fitness’

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018: ‘Mind Your Fitness’

Vanaf nu kunnen weer innovatieve ideeën in de sport worden ingediend bij ZonMw. De beste

Geplaatst op: 12 juli 2018 in: Nieuws

Meer
Belangrijke update: RIVM/STOWA-rapport Milieuonderzoek rubbergranulaat

Belangrijke update: RIVM/STOWA-rapport Milieuonderzoek rubbergranulaat

Het RIVM en STOWA hebben een verkennend onderzoek gedaan naar de milieueffecten bij het gebruik

Geplaatst op: 5 juli 2018 in: Nieuws

Meer
Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties

Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Regeling Combinatiefuncties kan voor verschillende domeinen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen

Geplaatst op: 29 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving

Geplaatst op: 29 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Innovatieprijs Sportaccommodaties 2019: inschrijving geopend!

Innovatieprijs Sportaccommodaties 2019: inschrijving geopend!

Heeft u een nieuwe vinding die het verschil maakt? Meld deze dan voor 30 november a.s. aan voor de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2019!

Geplaatst op: 28 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Verslaglegging Werksessies en Presentaties werkconferentie

Verslaglegging Werksessies en Presentaties werkconferentie

Tijdens de werkconferentie die tweemaal per jaar word georganiseerd gaan we samen met vertegenwoordigers vanuit

Geplaatst op: 27 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Sportief aanbesteden

Sportief aanbesteden

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van sportvoorzieningen. Het belang van die rol

Geplaatst op: 25 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Terugdringen overvolle sportparken

Terugdringen overvolle sportparken

De KNVB is gestart met een werkgroep  ‘overvolle sportparken’ om de druk op een voetbalaccommodatie

Geplaatst op: 8 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Terugblik inspirerende Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden

Terugblik inspirerende Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden

Een geslaagde Kennisdag vol kennisuitwisseling en netwerkmomenten. Bekijk de foto’s of download de presentaties.

Geplaatst op: 4 juni 2018 in: Nieuws

Meer
Sport verenigt Nederland!

Sport verenigt Nederland!

Uitwerking van zes thema’s in het Sportakkoord met VSG en NOC*NSF als strategisch partners.

Geplaatst op: 8 mei 2018 in: Nieuws

Meer
Aan de slag met de Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

Aan de slag met de Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de

Geplaatst op: 26 april 2018 in: Nieuws

Meer
Voorstel ECHA en Nederland voor nieuwe norm PAK’s in rubbergranulaat in juli

Voorstel ECHA en Nederland voor nieuwe norm PAK’s in rubbergranulaat in juli

De voortgang van dit traject is te volgen op de  website van het European CHemicals

Geplaatst op: 9 april 2018 in: Nieuws

Meer
Demonstratiemiddag SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen en Actieve ouderen

Demonstratiemiddag SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen en Actieve ouderen

Op 16 april organiseert RVO in Den Haag een middag vol kennisdeling. Luister naar een korte

Geplaatst op: 27 maart 2018 in: Nieuws

Meer
Landelijke aanpak handhaving erkende maatregelen energiebesparing sport en recreatie

Landelijke aanpak handhaving erkende maatregelen energiebesparing sport en recreatie

Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn er inmiddels voor 19 branches erkende

Geplaatst op: 9 maart 2018 in: Nieuws

Meer
‘sporTIG’ van TIG-Akoestiek BV wint Innovatieprijs 2018

‘sporTIG’ van TIG-Akoestiek BV wint Innovatieprijs 2018

‘sporTIG akoestische scheidingswand’ is een speciale, neerlaatbare akoestische scheidingswand. Bedoeld voor het scheiden van ruimtes

Geplaatst op: 8 maart 2018 in: Nieuws

Meer
Is uw gemeente koploper VN-verdrag Handicap?

Is uw gemeente koploper VN-verdrag Handicap?

VNG merkt dat er bij veel gemeenten enthousiasme is voor de inclusieve samenleving. In deze

Geplaatst op: 8 maart 2018 in: Nieuws

Meer
Week voor de gezonde jeugd

Week voor de gezonde jeugd

Alle kinderen verdienen het om gelukkig en gezond te leven. Een beweegvriendelijke buurt, een gezonde

Geplaatst op: 2 maart 2018 in: Nieuws

Meer
Achterhoekse gemeenten sluiten aan bij Monitor Sport en Gemeenten

Achterhoekse gemeenten sluiten aan bij Monitor Sport en Gemeenten

Op het ambtelijk overleg van Achterhoek in Beweging van dinsdag 13 februari jl. is besloten

Geplaatst op: 26 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Innovatieprijs Sportaccommodaties: nominaties en prijsuitreiking

Innovatieprijs Sportaccommodaties: nominaties en prijsuitreiking

Kennis en innovatie zijn cruciaal om de kwaliteit van sportvoorzieningen op een hoog peil te

Geplaatst op: 26 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015, marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren

Geplaatst op: 19 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Bereid u voor op de SDE+ voorjaarsronde 2018

Bereid u voor op de SDE+ voorjaarsronde 2018

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet

Geplaatst op: 16 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Normeringen keuring kunstgras voetbalvelden

Normeringen keuring kunstgras voetbalvelden

Kunstgrasvelden die worden gebouwd en/of gerenoveerd moeten vanaf 1 januari 2017 voldoen aan NOC*NSF-normering, te weten de

Geplaatst op: 15 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol

Geplaatst op: 13 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Gezocht: kerngroeplid en regiotrekker voor YPN-Zuid

Gezocht: kerngroeplid en regiotrekker voor YPN-Zuid

VSG-Young Professionals Network Zuid is op zoek naar een enthousiaste, jonge, sportprofessional, werkzaam binnen een gemeente.

Geplaatst op: 12 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Genomineerden Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018 bekend

Genomineerden Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018 bekend

De genomineerden van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018 zijn bekend. Uit de inzendingen selecteerde de adviescommissie

Geplaatst op: 6 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars

Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars

Naar aanleiding hiervan is de Regeling verkeersregelaars 2009 gewijzigd en heeft VNG een concept mandaatregeling

Geplaatst op: 6 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Terugblik op inspirerende Kennisdag Sport en Gemeenten

Terugblik op inspirerende Kennisdag Sport en Gemeenten

De Kennisdag Sport en Gemeenten 2018 was een geslaagde dag vol interessante presentaties en netwerkmomenten. Blik terug op de foto’s en presentaties…

Geplaatst op: 30 januari 2018 in: Nieuws

Meer
Sport stimuleert! visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid

Sport stimuleert! visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid

VSG presenteert het geactualiseerde visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal.’

Geplaatst op: 25 januari 2018 in: Nieuws

Meer
Veel belangstelling voor subsidie energiebesparing sportaccommodaties

Veel belangstelling voor subsidie energiebesparing sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met

Geplaatst op: 11 januari 2018 in: Nieuws

Meer
Terugblik & verslag studiereis Sheffield

Terugblik & verslag studiereis Sheffield

VSG-Zuid organiseerde van 4 t/m 7 oktober 2017 een studiereis. Na de succesvolle studiereizen naar Londen, Zwitserland, Istanbul, Rome en Edinburgh, werd deze keer Sheffield als bestemming gekozen.

Geplaatst op: 8 januari 2018 in: Nieuws

Meer
VSG-Erelid Ton Bijkerk (86) overleden

VSG-Erelid Ton Bijkerk (86) overleden

Op 7 december j.l. is VSG-erelid Ton Bijkerk overleden. Ton Bijkerk was directeur van de Dienst Sport en Recreatie in Leeuwarden. Hij is 86 jaar geworden.

Geplaatst op: 20 december 2017 in: Nieuws

Meer
Inputrijke oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen en sportstimulering

Inputrijke oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen en sportstimulering

Vrijdag 8 december zijn de behoeften en vragen van gemeenten over breedtesportevenementen en sportstimulering geinventariseerd tijdens een oriëntatiebijeenkomst.

Geplaatst op: 18 december 2017 in: Nieuws

Meer
Gezamenlijke visie sport en bewegen 14 Twentse gemeenten

Gezamenlijke visie sport en bewegen 14 Twentse gemeenten

Deze visie ‘Regionale samenwerking is Noaberschop vanuit Eigen Kracht’ formuleert kort en goed “Sport is een bindend element….”

Geplaatst op: 13 december 2017 in: Nieuws

Meer
Rapport Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Rapport Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Naar aanleiding van verontrustende berichten onderzocht een onafhankelijke commissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De resultaten leest u hier…

Geplaatst op: 12 december 2017 in: Nieuws

Meer
Btw-aftrek sportaccommodaties bij terbeschikkingstelling

Btw-aftrek sportaccommodaties bij terbeschikkingstelling

Gemeenten, beheerstichtingen en andere exploitanten kunnen sportaccommodaties tegen vergoeding ter beschikking stellen aan gebruikers. Als

Geplaatst op: 11 december 2017 in: Nieuws

Meer
Een geslaagd zwembadcongres met diverse mooie opbrengsten

Een geslaagd zwembadcongres met diverse mooie opbrengsten

Op het Nationaal Zwembadcongres lieten ruim 200 deelnemers zich bijpraten over het thema veiligheid. Download hier de presentaties en bekijk de foto’s …..

Geplaatst op: 24 november 2017 in: Nieuws

Meer
Zwembadsector komt met slotverklaring over veiligheid

Zwembadsector komt met slotverklaring over veiligheid

De zwembadsector ging met elkaar in gesprek over het thema veiligheid en legde de resultaten vast in een slotverklaring. Hierin spreekt de sector zich uit ……

Geplaatst op: 23 november 2017 in: Nieuws

Meer
Zwembad de Peppel Ede wint Innovatieprijs zwembaden 2017

Zwembad de Peppel Ede wint Innovatieprijs zwembaden 2017

Tijdens het Nationaal Zwembadcongres is de jaarlijkse Innovatieprijs Zwembaden uitgereikt aan het Edesche zwembad De Peppel.

Geplaatst op: 23 november 2017 in: Nieuws

Meer
Arnhem Europese Sportstad 2018

Arnhem Europese Sportstad 2018

Volgens ACES Europe is Arnhem op het gebied van (top)sport een goed voorbeeld van gezondheid,

Geplaatst op: 22 november 2017 in: Nieuws

Meer
Nieuw Protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’

Nieuw Protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’

Het protocol en de bijlagen zijn op diverse punten herzien. Enerzijds zijn de recente juridische

Geplaatst op: 22 november 2017 in: Nieuws

Meer
Oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen & sportstimulering

Oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen & sportstimulering

Tijdens deze oriëntatiebijeenkomst worden vragen van gemeenten over breedtesportevenementen & sportstimulering. opgehaald.

Geplaatst op: 12 november 2017 in: Nieuws

Meer
Aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door

Aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door

Een en ander leidt nu tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen

Geplaatst op: 9 november 2017 in: Nieuws

Meer
Reactie op wetwijzigingsvoorstel Wet Markt en Overheid

Reactie op wetwijzigingsvoorstel Wet Markt en Overheid

VSG betreurt het dat sport regelmatig wordt genoemd in de context van de Wet Markt en Overheid. VSG geeft een reactie op het wetwijzigingsvoorstel.

Geplaatst op: 9 november 2017 in: Nieuws

Meer
Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen

Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen

Sportverenigingen en sportstichtingen kunnen in 2018 subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie.

Geplaatst op: 19 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
VSG blij met aandacht voor sport en bewegen in Regeerakkoord

VSG blij met aandacht voor sport en bewegen in Regeerakkoord

Vereniging Sport en Gemeenten is verheugd te zien dat sport en gezondheid in het Regeerakkoord een sterke rol toebedeeld hebben gekregen.

Geplaatst op: 19 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
Helpdesk Monitoring en evaluatie voor het sportdomein

Helpdesk Monitoring en evaluatie voor het sportdomein

Door te monitoren en te evalueren kunt u leren van ervaringen en beleid en uitvoering

Geplaatst op: 12 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
6 november: Themamiddag inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

6 november: Themamiddag inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

Tijdens de bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over vakleerkrachten die in dienst zijn van de

Geplaatst op: 5 oktober 2017 in: Agenda

Meer
Zeer geslaagd VSG-congres in Arnhem

Zeer geslaagd VSG-congres in Arnhem

Een zeer geslaagd VSG-congres in Arnhem . Ruim 300 aanwezigen volgden presentaties, workshops en sessies in het prachtige decor van Park Sonsbeek.

Geplaatst op: 2 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
Heerenveen: Sportgemeente 2017 en ’s-Hertogenbosch het ‘Beste initiatief’

Heerenveen: Sportgemeente 2017 en ’s-Hertogenbosch het ‘Beste initiatief’

Sportgemeente van het jaar 2017 De opgave voor de jury was dit jaar bijzonder lastig.

Geplaatst op: 27 september 2017 in: Nieuws

Meer
Kennis beschikbaar over stimuleren sport en bewegen bij (jong)volwassenen

Kennis beschikbaar over stimuleren sport en bewegen bij (jong)volwassenen

VSG-Commissie Sport en Beweegstimulering startte medio 2016 de Werkgroep Sporten voor jongvolwassenen en ouderen. VSG, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport zijn initiatiefnemers, 26 gemeenten sloten zich aan.

Geplaatst op: 27 september 2017 in: Nieuws

Meer
Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport

Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport

Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan, zo stellen

Geplaatst op: 12 september 2017 in: Nieuws

Meer
Inspirerende Kennisdag sport en duurzaamheid 2017

Inspirerende Kennisdag sport en duurzaamheid 2017

Kijk hier voor de foto’s en presentaties van een geslaagde Kennisdag Sport en Duurzaamheid 2017.

Geplaatst op: 7 september 2017 in: Nieuws

Meer
Gemeentelijk sport- en beweegbeleid breder dan sport alleen

Gemeentelijk sport- en beweegbeleid breder dan sport alleen

Het gemeentelijk sport- en beweegbeleid is breder dan sport alleen. Het beleid wordt veelal ontwikkeld

Geplaatst op: 5 september 2017 in: Nieuws

Meer
Meer zicht op sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Meer zicht op sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sport en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro

Geplaatst op: 4 september 2017 in: Nieuws

Meer
Genomineerde gemeenten ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ en ‘Beste Initiatief 2016/2017’ bekend

Genomineerde gemeenten ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ en ‘Beste Initiatief 2016/2017’ bekend

De genomineerden voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ zijn bekend.  De gemeenten  Alphen

Geplaatst op: 1 september 2017 in: Nieuws

Meer
Gezocht: kerngroeplid en regiotrekker voor Oost

Gezocht: kerngroeplid en regiotrekker voor Oost

Na het vertrek van Erwin Ruitenburg (OLCO) als kerngroeplid en regiotrekker voor Oost is het

Geplaatst op: 31 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Gemeentelijke uitgaven aan sport in beeld gebracht

Gemeentelijke uitgaven aan sport in beeld gebracht

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21

Geplaatst op: 31 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Het Mulier Insittuut presenteert factsheet over duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen.

Geplaatst op: 29 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Zwembaden willen klimaatneutraal worden, maar hoe en wanneer?

Zwembaden willen klimaatneutraal worden, maar hoe en wanneer?

Uit een enquête van VSG en Stichting Stimular onder zwembadmanagers blijkt dat zwembaden klimaatverandering belangrijk vinden en zich verantwoordelijk voelen om het tegen te gaan. Maar hoe…?

Geplaatst op: 28 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Minister Plasterk rapporteert over de situatie in de zwembaden. Zo’n 80 % van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit.

Geplaatst op: 13 juli 2017 in: Nieuws

Meer
Geslaagde Themadag sporthalbeheerders in Gouda

Geslaagde Themadag sporthalbeheerders in Gouda

Op donderdag 29 juni organiseerde de Vaktechnische Commissie Overdekte Accommodaties VSG-West de 27ste themadag voor sporthalbeheerders in Sporthal de Mammoet in Gouda.

Geplaatst op: 5 juli 2017 in: Nieuws

Meer
Zijn onze zwembaden nog wel veilig?

Zijn onze zwembaden nog wel veilig?

Zwembaden zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Logische vragen dringen zich op over de veiligheid in Nederlandse zwembaden. Het VSG-Zwembadcongres staat volledig …

Geplaatst op: 29 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen

Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen

VSG presenteert ‘Bouwstenen voor lokaal sportbeleid’. Deze bouwstenen vormen bruikbare input voor lokale politieke partijen voor de sportparagraaf in de verkiezingsprogramma’s .

Geplaatst op: 27 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017: ‘Towards Tokyo 2020’

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017: ‘Towards Tokyo 2020’

Dien vanaf nu uw innovatieve ideeën in de sport in bij ZonMw en ding mee naar de Nationale Sportinnovator Prijs 2017.

Geplaatst op: 27 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Inschrijving geopend voor Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018

Inschrijving geopend voor Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018

Ook in de toekomst zijn er voorzieningen nodig waar sporters veilig en goed hun sport kunnen beoefenen. Dat vraagt om innovatie!

Geplaatst op: 20 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Kunstgrasvelden met SBR-infill

Kunstgrasvelden met SBR-infill

Een artikel in het AD van maandag 12 juni over kunstgrasvelden met SBR-infill. VSG informeert gemeenten hierover…

Geplaatst op: 13 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Wordt uw gemeente Sportgemeente van het Jaar?

Wordt uw gemeente Sportgemeente van het Jaar?

VSG, NOC*NSF en VNG dagen alle Nederlandse gemeenten uit om mee te dingen naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2017’ en de prijs voor het ‘Beste Initiatief 2016/2017’.

Geplaatst op: 13 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Sport en Cultuur: nieuwe samenwerkingsvormen

Sport en Cultuur: nieuwe samenwerkingsvormen

Een inspiratiemiddag over: Hoe vergroot je de verbindende kracht van sport en cultuur in je lokale gemeenschap?

Geplaatst op: 23 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Aanbod milieubarometerscan binnensportaccommodaties

Aanbod milieubarometerscan binnensportaccommodaties

Iedere gemeente heeft binnensportaccommodaties: gymzalen, sportzalen en sporthallen. Bijna alle gemeenten (87%) hebben ook klimaat-

Geplaatst op: 17 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Geslaagde Kennisdag Sportaccommodaties en zwembaden 2017

Geslaagde Kennisdag Sportaccommodaties en zwembaden 2017

Een geslaagde Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden vol interessante presentaties en netwerkmomenten. U vindt de foto’s en presentaties hier…

Geplaatst op: 12 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Ondertekening garantieregeling kunstgras voetbalvelden

Ondertekening garantieregeling kunstgras voetbalvelden

Onlangs hebben de KNVB, de BSNC en de VSG overeenstemming bereikt over één uniforme garantieregeling

Geplaatst op: 12 mei 2017 in: Nieuws

Meer
VNG jaarcongres

VNG jaarcongres

Op 13 en 14 juni is Goes gastgemeente van het VNG jaarcongres. Vakmanschap is het

Geplaatst op: 8 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Gezocht: sportcampagneteamleiders voor 388 lokale campagnes!

Gezocht: sportcampagneteamleiders voor 388 lokale campagnes!

Sportcampagneteamleiders gezocht om sport prominent op de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 te plaatsen. Is deze rol …

Geplaatst op: 26 april 2017 in: Nieuws

Meer
Oriëntatiebijeenkomst omgevingswet, sport en bewegen

Oriëntatiebijeenkomst omgevingswet, sport en bewegen

U vindt hier de foto’s, presentaties en documenten van de drukbezochte en geslaagde oriëntatiebijeenkomst omgevingswet, sport en bewegen.

Geplaatst op: 26 april 2017 in: Nieuws

Meer
Stimuleringsprijs buurtsportcoach & combinatiefunctionaris 2017

Stimuleringsprijs buurtsportcoach & combinatiefunctionaris 2017

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017 is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zichzelf

Geplaatst op: 18 april 2017 in: Nieuws

Meer
VNG ledenbrief ‘stimulering cultuur en sport in school en samenleving’

VNG ledenbrief ‘stimulering cultuur en sport in school en samenleving’

Datum: 13 februari 2017 Cultuur en sport hebben van oudsher een waarde voor persoonlijke ontwikkeling

Geplaatst op: 12 april 2017 in: Nieuws

Meer
Vacature YPN-er bij bedrijvencommissie VSG

Vacature YPN-er bij bedrijvencommissie VSG

De commissie bedrijven van VSG is op zoek naar versterking. Aangezien de club van YPN-ers

Geplaatst op: 12 april 2017 in: Nieuws

Meer
Ministerie van VWS verlengt programma Gezond in Stad tot en met 2021

Ministerie van VWS verlengt programma Gezond in Stad tot en met 2021

In een brief naar de kamer laat Minister Edith Schipper weten te hebben besloten om

Geplaatst op: 29 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en NOC*NSF roept de politiek op voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord.

Geplaatst op: 10 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Vernieuwde beleidswijzer sport en bewegen beschikbaar

Vernieuwde beleidswijzer sport en bewegen beschikbaar

In 2007 bracht Kenniscentrum Sport de Beleidswijzer Sport en Bewegen uit om beleidsadviseurs van gemeenten

Geplaatst op: 10 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Jury unaniem: iSpace Sports van Sportbedrijf Drachten wint Innovatieprijs

Jury unaniem: iSpace Sports van Sportbedrijf Drachten wint Innovatieprijs

De winnaar van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2017 is ‘iSpace Sports’ van Sportbedrijf Drachten. De jury

Geplaatst op: 10 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Sporten op rubbergranulaat is veilig volgens Europees onderzoek

Sporten op rubbergranulaat is veilig volgens Europees onderzoek

De Europese Commissie heeft in juni 2016 het ECHA (European Chemicals Agency) de opdracht gegeven

Geplaatst op: 1 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel

Geplaatst op: 21 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Foto’s/presentaties Kennisdag Sport en Gemeenten

Foto’s/presentaties Kennisdag Sport en Gemeenten

Tijdens de zeer drukbezochte Kennisdag Sport en Gemeenten in Topsportcentrum Rotterdam volgden ruim 200 deelnemers

Geplaatst op: 16 februari 2017 in: Nieuws

Meer

Waar bent u naar op zoek?

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!