Nieuws

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015, marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren

Geplaatst op: 19 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Bereid u voor op de SDE+ voorjaarsronde 2018

Bereid u voor op de SDE+ voorjaarsronde 2018

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet

Geplaatst op: 16 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Normeringen keuring kunstgras voetbalvelden

Normeringen keuring kunstgras voetbalvelden

Kunstgrasvelden die worden gebouwd en/of gerenoveerd moeten vanaf 1 januari 2017 voldoen aan NOC*NSF-normering, te weten de

Geplaatst op: 15 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol

Geplaatst op: 13 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Gezocht: Kerngroeplid en regiotrekker voor YPN-Zuid

Gezocht: Kerngroeplid en regiotrekker voor YPN-Zuid

Met het aanstaande vertrek van Dominique Palmen (gemeente Heeze-Leende) als kerngroeplid en regiotrekker voor Zuid, is het VSG-Young Professionals Network (VSG-YPN) op zoek naar een enthousiaste, jonge, sportprofessional, werkzaam binnen een gemeente, om het team te versterken. Je zult aan de slag gaan als nieuw kerngroep lid en regiotrekker voor de regio Zuid.

Geplaatst op: 12 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Genomineerden Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018 bekend

Genomineerden Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018 bekend

De genomineerden van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018 zijn bekend. Uit de inzendingen selecteerde de adviescommissie

Geplaatst op: 6 februari 2018 in: Nieuws

Meer
Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars

Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars

Naar aanleiding hiervan is de Regeling verkeersregelaars 2009 gewijzigd en heeft VNG een concept mandaatregeling

Geplaatst op: 6 februari 2018 in: Nieuws

Meer

Terugblik op inspirerende Kennisdag Sport en Gemeenten

Tijdens de inspirerende Kennisdag Sport en Gemeenten in Topsportcentrum Almere volgden ruim 170 deelnemers gevarieerde workshops en een plenaire presentatie over de totstandkoming van het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert!. Een geslaagde dag vol interessante presentaties en netwerkmomenten.

Geplaatst op: 30 januari 2018 in: Nieuws

Meer
Sport stimuleert! visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid

Sport stimuleert! visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid

Op de Kennisdag Sport en Gemeenten 2018 in Almere heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ gepresenteerd.

Geplaatst op: 25 januari 2018 in: Nieuws

Meer
Veel belangstelling voor subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Veel belangstelling voor subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met

Geplaatst op: 11 januari 2018 in: Nieuws

Meer
Terugblik & verslag studiereis Sheffield

Terugblik & verslag studiereis Sheffield

VSG-Zuid organiseerde van woensdag 4 tot en met zaterdag 7 oktober 2017 opnieuw een studiereis. Na de succesvolle studiereizen naar Londen, Zwitserland, Istanbul, Rome en Edinburgh, werd deze keer Sheffield als bestemming gekozen.

Geplaatst op: 8 januari 2018 in: Nieuws

Meer
VSG-Erelid Ton Bijkerk (86) overleden

VSG-Erelid Ton Bijkerk (86) overleden

Ton Bijkerk is voormalig directeur van de Dienst Sport en Recreatie van gemeente Leeuwarden. Hij

Geplaatst op: 20 december 2017 in: Nieuws

Meer
Inputrijke oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen en sportstimulering

Inputrijke oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen en sportstimulering

Vrijdag 8 december zijn tijdens een oriëntatiebijeenkomst in Ede diverse inzichten verkregen over de behoeften en vragen van gemeenten op het gebied van breedtesportevenementen en sportstimulering.

Geplaatst op: 18 december 2017 in: Nieuws

Meer
Gezamenlijke visie sport en bewegen 14 Twentse gemeenten

Gezamenlijke visie sport en bewegen 14 Twentse gemeenten

De visie formuleert kort en goed:” Sport en bewegen is een bindend element in de

Geplaatst op: 13 december 2017 in: Nieuws

Meer
Rapport Onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Rapport Onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Naar aanleiding van verontrustende berichten heeft NOC*NSF in 2017 een onafhankelijke commissie van drie leden ingesteld, bestaande uit voorzitter Klaas de Vries, oud-staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp en jurist Egbert Myjer. Doel was om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Geplaatst op: 12 december 2017 in: Nieuws

Meer
Btw-aftrek sportaccommodaties bij terbeschikkingstelling

Btw-aftrek sportaccommodaties bij terbeschikkingstelling

Gemeenten, beheerstichtingen en andere exploitanten kunnen sportaccommodaties tegen vergoeding ter beschikking stellen aan gebruikers. Als

Geplaatst op: 11 december 2017 in: Nieuws

Meer
Een geslaagd zwembadcongres met diverse mooie opbrengsten

Een geslaagd zwembadcongres met diverse mooie opbrengsten

Het Nationaal Zwembadcongres dat op 22 en 23 november plaatsvond in Amersfoort stond dit jaar geheel in het teken van veiligheid. In de Rijtuigenloods lieten ruim 200 deelnemers zich bijpraten over het onderwerp om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan tijdens Open Space sessies.

Geplaatst op: 24 november 2017 in: Nieuws

Meer
Zwembadsector komt met gezamenlijke slotverklaring over veiligheid

Zwembadsector komt met gezamenlijke slotverklaring over veiligheid

Tijdens het Nationaal Zwembadcongres van Vereniging Sport en Gemeenten dat op 22 en 23 november plaatsvond in Amersfoort ging de zwembadsector met elkaar in gesprek over het thema veiligheid. Op de tweede congresdag heeft dit geleid tot een gezamenlijke Slotverklaring Veiligheid Zwembaden. Hierin spreekt de sector uit diverse zaken op te pakken die veilig zwemplezier garanderen en ten goede komen.

Geplaatst op: 23 november 2017 in: Nieuws

Meer
Zwembad de Peppel Ede wint Innovatieprijs zwembaden 2017 in Amersfoort

Zwembad de Peppel Ede wint Innovatieprijs zwembaden 2017 in Amersfoort

Woensdag 22 november is tijdens het Nationaal Zwembadcongres de jaarlijkse Innovatieprijs zwembaden onder grote belangstelling uitgereikt. De prijs wordt gegeven aan bedrijven die zich op grond van hun innovatieve bedrijfsvoering of positieve prestaties hebben onderscheiden en dient als aanmoediging voor bedrijven die de zwembadbranche in een positief daglicht zetten.

Geplaatst op: 23 november 2017 in: Nieuws

Meer
Arnhem Europese Sportstad 2018

Arnhem Europese Sportstad 2018

Volgens ACES Europe is Arnhem op het gebied van (top)sport een goed voorbeeld van gezondheid,

Geplaatst op: 22 november 2017 in: Nieuws

Meer
Nieuw Protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’

Nieuw Protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’

Het protocol en de bijlagen zijn op diverse punten herzien. Enerzijds zijn de recente juridische

Geplaatst op: 22 november 2017 in: Nieuws

Meer
Oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen & sportstimulering

Oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen & sportstimulering

Tijdens deze oriëntatiebijeenkomst worden vragen van gemeenten over breedtesportevenementen & sportstimulering. opgehaald.

Geplaatst op: 12 november 2017 in: Nieuws

Meer
Aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door

Aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door

Een en ander leidt nu tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen

Geplaatst op: 9 november 2017 in: Nieuws

Meer
Reactie op wetwijzigingsvoorstel Wet Markt en Overheid

Reactie op wetwijzigingsvoorstel Wet Markt en Overheid

VSG betreurt het dat sport regelmatig wordt genoemd in de context van de Wet Markt en Overheid. VSG geeft een reactie op het wetwijzigingsvoorstel.

Geplaatst op: 9 november 2017 in: Nieuws

Meer
Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen

Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen

Sportverenigingen en sportstichtingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie.

Geplaatst op: 19 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
VSG blij met aandacht voor sport en bewegen in Regeerakkoord

VSG blij met aandacht voor sport en bewegen in Regeerakkoord

Vereniging Sport en Gemeenten is verheugd te zien dat sport en gezondheid in het Regeerakkoord een sterke rol toebedeeld hebben gekregen.

Geplaatst op: 19 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
Helpdesk Monitoring en evaluatie voor het sportdomein

Helpdesk Monitoring en evaluatie voor het sportdomein

Door te monitoren en te evalueren kunt u leren van ervaringen en beleid en uitvoering

Geplaatst op: 12 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
6 november: Themamiddag inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

6 november: Themamiddag inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

Tijdens de bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over vakleerkrachten die in dienst zijn van de

Geplaatst op: 5 oktober 2017 in: Agenda

Meer
Zeer geslaagd VSG-congres in Arnhem

Zeer geslaagd VSG-congres in Arnhem

Een zeer geslaagd VSG-congres in Arnhem . Ruim 300 aanwezigen volgden presentaties, workshops en sessies in het prachtige decor van Park Sonsbeek.

Geplaatst op: 2 oktober 2017 in: Nieuws

Meer
Heerenveen: Sportgemeente 2017 en ’s-Hertogenbosch het ‘Beste initiatief’

Heerenveen: Sportgemeente 2017 en ’s-Hertogenbosch het ‘Beste initiatief’

Sportgemeente van het jaar 2017 De opgave voor de jury was dit jaar bijzonder lastig.

Geplaatst op: 27 september 2017 in: Nieuws

Meer
Kennis beschikbaar over stimuleren sport en bewegen bij (jong)volwassenen

Kennis beschikbaar over stimuleren sport en bewegen bij (jong)volwassenen

Vanuit de VSG-werkconferentie van de Commissie Sport en Beweegstimulering is medio 2016 de Werkgroep Sporten voor jongvolwassenen en ouderen gestart. VSG, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport zijn initiatiefnemers, 26 gemeenten sloten zich aan.

Geplaatst op: 27 september 2017 in: Nieuws

Meer
Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport

Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport

Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan, zo stellen

Geplaatst op: 12 september 2017 in: Nieuws

Meer
Inspirerende Kennisdag sport en duurzaamheid 2017

Inspirerende Kennisdag sport en duurzaamheid 2017

Kijk hier voor de foto’s en presentaties van een geslaagde Kennisdag Sport en Duurzaamheid 2017.

Geplaatst op: 7 september 2017 in: Nieuws

Meer
Gemeentelijk sport- en beweegbeleid breder dan sport alleen

Gemeentelijk sport- en beweegbeleid breder dan sport alleen

Het gemeentelijk sport- en beweegbeleid is breder dan sport alleen. Het beleid wordt veelal ontwikkeld

Geplaatst op: 5 september 2017 in: Nieuws

Meer
Meer zicht op sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Meer zicht op sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sport en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro

Geplaatst op: 4 september 2017 in: Nieuws

Meer
Genomineerde gemeenten ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ en ‘Beste Initiatief 2016/2017’ bekend

Genomineerde gemeenten ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ en ‘Beste Initiatief 2016/2017’ bekend

De genomineerden voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ zijn bekend.  De gemeenten  Alphen

Geplaatst op: 1 september 2017 in: Nieuws

Meer
Gezocht: kerngroeplid en regiotrekker voor Oost

Gezocht: kerngroeplid en regiotrekker voor Oost

Na het vertrek van Erwin Ruitenburg (OLCO) als kerngroeplid en regiotrekker voor Oost is het

Geplaatst op: 31 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Gemeentelijke uitgaven aan sport in beeld gebracht

Gemeentelijke uitgaven aan sport in beeld gebracht

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21

Geplaatst op: 31 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Het Mulier Insittuut presenteert factsheet over duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen.

Geplaatst op: 29 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Zwembaden willen klimaatneutraal worden, maar hoe en wanneer?

Zwembaden willen klimaatneutraal worden, maar hoe en wanneer?

Uit een enquête van VSG en Stichting Stimular onder zwembadmanagers blijkt dat zwembaden klimaatverandering belangrijk vinden en zich verantwoordelijk voelen om het tegen te gaan. Maar hoe…?

Geplaatst op: 28 augustus 2017 in: Nieuws

Meer
Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Minister Plasterk rapporteert over de situatie in de zwembaden. Zo’n 80 % van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit.

Geplaatst op: 13 juli 2017 in: Nieuws

Meer
Geslaagde Themadag sporthalbeheerders in Gouda

Geslaagde Themadag sporthalbeheerders in Gouda

Op donderdag 29 juni organiseerde de Vaktechnische Commissie Overdekte Accommodaties VSG-West de 27ste themadag voor sporthalbeheerders in Sporthal de Mammoet in Gouda.

Geplaatst op: 5 juli 2017 in: Nieuws

Meer
Zijn onze zwembaden nog wel veilig?

Zijn onze zwembaden nog wel veilig?

Zwembaden zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Logische vragen dringen zich op over de veiligheid in Nederlandse zwembaden. Het VSG-Zwembadcongres staat volledig …

Geplaatst op: 29 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen

Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen

VSG presenteert ‘Bouwstenen voor lokaal sportbeleid’. Deze bouwstenen vormen bruikbare input voor lokale politieke partijen voor de sportparagraaf in de verkiezingsprogramma’s .

Geplaatst op: 27 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017: ‘Towards Tokyo 2020’

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017: ‘Towards Tokyo 2020’

Dien vanaf nu uw innovatieve ideeënin de sport in bij ZonMw en ding mee naar de Nationale Sportinnovator Prijs 2017.

Geplaatst op: 27 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Inschrijving geopend voor Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018

Inschrijving geopend voor Innovatieprijs Sportaccommodaties 2018

Ook in de toekomst zijn er voorzieningen nodig waar sporters veilig en goed hun sport kunnen beoefenen. Dat vraagt om innovatie!

Geplaatst op: 20 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Kunstgrasvelden met SBR-infill

Kunstgrasvelden met SBR-infill

Een artikel in het AD van maandag 12 juni over kunstgrasvelden met SBR-infill. VSG informeert gemeenten hierover…

Geplaatst op: 13 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Wordt uw gemeente Sportgemeente van het Jaar?

Wordt uw gemeente Sportgemeente van het Jaar?

VSG, NOC*NSF en VNG dagen alle Nederlandse gemeenten uit om mee te dingen naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2017’ en de prijs voor het ‘Beste Initiatief 2016/2017’.

Geplaatst op: 13 juni 2017 in: Nieuws

Meer
Sport en Cultuur: nieuwe samenwerkingsvormen

Sport en Cultuur: nieuwe samenwerkingsvormen

Een inspiratiemiddag over: Hoe vergroot je de verbindende kracht van sport en cultuur in je lokale gemeenschap?

Geplaatst op: 23 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Aanbod milieubarometerscan binnensportaccommodaties

Aanbod milieubarometerscan binnensportaccommodaties

Iedere gemeente heeft binnensportaccommodaties: gymzalen, sportzalen en sporthallen. Bijna alle gemeenten (87%) hebben ook klimaat-

Geplaatst op: 17 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Geslaagde Kennisdag Sportaccommodaties en zwembaden 2017

Geslaagde Kennisdag Sportaccommodaties en zwembaden 2017

Een geslaagde Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden vol interessante presentaties en netwerkmomenten. U vindt de foto’s en presentaties hier…

Geplaatst op: 12 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Ondertekening garantieregeling kunstgras voetbalvelden

Ondertekening garantieregeling kunstgras voetbalvelden

Onlangs hebben de KNVB, de BSNC en de VSG overeenstemming bereikt over één uniforme garantieregeling

Geplaatst op: 12 mei 2017 in: Nieuws

Meer
VNG jaarcongres

VNG jaarcongres

Op 13 en 14 juni is Goes gastgemeente van het VNG jaarcongres. Vakmanschap is het

Geplaatst op: 8 mei 2017 in: Nieuws

Meer
Gezocht: sportcampagneteamleiders voor 388 lokale campagnes!

Gezocht: sportcampagneteamleiders voor 388 lokale campagnes!

Sportcampagneteamleiders gezocht om sport prominent op de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 te plaatsen. Is deze rol …

Geplaatst op: 26 april 2017 in: Nieuws

Meer
Oriëntatiebijeenkomst omgevingswet, sport en bewegen

Oriëntatiebijeenkomst omgevingswet, sport en bewegen

U vindt hier de foto’s ,presentaties en documenten van de zeer drukbezochte en geslaagde oriëntatiebijeenkomst omgevingswet, sport en bewegen.

Geplaatst op: 26 april 2017 in: Nieuws

Meer
Stimuleringsprijs buurtsportcoach & combinatiefunctionaris 2017

Stimuleringsprijs buurtsportcoach & combinatiefunctionaris 2017

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017 is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zichzelf

Geplaatst op: 18 april 2017 in: Nieuws

Meer

VNG ledenbrief ‘stimulering cultuur en sport in school en samenleving’

Datum: 13 februari 2017 Cultuur en sport hebben van oudsher een waarde voor persoonlijke ontwikkeling

Geplaatst op: 12 april 2017 in: Nieuws

Meer

Vacature YPN-er bij bedrijvencommissie VSG

De commissie bedrijven van de VSG is op zoek naar versterking. Aangezien de club van

Geplaatst op: 12 april 2017 in: Nieuws

Meer

Ministerie van VWS verlengt programma Gezond in Stad tot en met 2021

In een brief naar de kamer laat Minister Edith Schipper weten te hebben besloten om

Geplaatst op: 29 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en NOC*NSF hebben voorafgaand aan het WK Shorttrack 2017 een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord.

Geplaatst op: 10 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Vernieuwde beleidswijzer sport en bewegen beschikbaar

Vernieuwde beleidswijzer sport en bewegen beschikbaar

In 2007 bracht Kenniscentrum Sport de Beleidswijzer Sport en Bewegen uit om beleidsadviseurs van gemeenten

Geplaatst op: 10 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Jury unaniem: iSpace Sports van Sportbedrijf Drachten wint Innovatieprijs

Jury unaniem: iSpace Sports van Sportbedrijf Drachten wint Innovatieprijs

De winnaar van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2017 is ‘iSpace Sports’ van Sportbedrijf Drachten. De jury

Geplaatst op: 10 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Sporten op rubbergranulaat is veilig volgens Europees onderzoek

Sporten op rubbergranulaat is veilig volgens Europees onderzoek

De Europese Commissie heeft in juni 2016 het ECHA (European Chemicals Agency) de opdracht gegeven

Geplaatst op: 1 maart 2017 in: Nieuws

Meer
Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel

Geplaatst op: 21 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Foto’s/presentaties Kennisdag Sport en Gemeenten

Foto’s/presentaties Kennisdag Sport en Gemeenten

Tijdens de zeer drukbezochte Kennisdag Sport en Gemeenten in Topsportcentrum Rotterdam volgden ruim 200 deelnemers

Geplaatst op: 16 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Reactie RIVM op onderzoek VU rubbergranulaat

Reactie RIVM op onderzoek VU rubbergranulaat

Vanavond (15 februari 2017) zendt ZEMBLA, onder de titel ‘Gevaarlijk spel – Het vervolg’ uit

Geplaatst op: 15 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Inspiratiebijeenkomst ‘Modern Sport- en Beweegbeleid’ geslaagd

Inspiratiebijeenkomst ‘Modern Sport- en Beweegbeleid’ geslaagd

In Roosendaal liet op donderdag 9 februari 2017 een groot aantal wethouders en ambtenaren sport

Geplaatst op: 14 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Genomineerden Innovatieprijs Sportaccommodaties bekend

Genomineerden Innovatieprijs Sportaccommodaties bekend

Uit twaalf inzendingen nomineerde de jury drie innovaties voor de Innovatieprijs Sportaccommodaties. Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties op 9 maart a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt.

Geplaatst op: 9 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Sport en de Tweede Kamerverkiezingen

Sport en de Tweede Kamerverkiezingen

‘Sport en de Tweede Kamerverkiezingen’ is het thema van het Kenniscafé Sport Live! Dat Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut op 1 maart a.s. organiseren.

Geplaatst op: 7 februari 2017 in: Nieuws

Meer
Wat betekent de nieuwe opzet pupillenvoetbal voor gemeenten?

Wat betekent de nieuwe opzet pupillenvoetbal voor gemeenten?

In het kader van het plan ‘Winnaars van Morgen’ heeft de KNVB uitgebreid onderzoek gedaan naar de optimale wedstrijdvormen voor pupillen.

Geplaatst op: 25 januari 2017 in: Nieuws

Meer
Gemiddelde milieubelasting gymzalen en sporthallen in beeld

Gemiddelde milieubelasting gymzalen en sporthallen in beeld

Zeven gemeenten met 18 sportzalen én 21 gymzalen namen als VSG-lid gratis deel aan de Milieubarometer voor binnensportaccommodaties.

Geplaatst op: 24 januari 2017 in: Nieuws

Meer
3 van de 10 gemeenten (30%) ondersteunt schoolzwemmen

3 van de 10 gemeenten (30%) ondersteunt schoolzwemmen

Vier jaar geleden was dit nog 43 procent. In grote gemeenten wordt vaker schoolzwemmen aangeboden dan in kleine gemeenten. Dat concludeert het Mulier Instituut …

Geplaatst op: 10 januari 2017 in: Nieuws

Meer
Animo groot voor Subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Animo groot voor Subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Er is grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties…

Geplaatst op: 9 januari 2017 in: Nieuws

Meer
Sporten op rubbergranulaat is veilig : RIVM-rapport resultaten onderzoek

Sporten op rubbergranulaat is veilig : RIVM-rapport resultaten onderzoek

Het RIVM-rapport over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubber infill in kunstgras is verschenen. Het RIVM

Geplaatst op: 20 december 2016 in: Nieuws

Meer
Geslaagde inspiratiebijeenkomst ‘Modern Sport- en Beweegbeleid’

Geslaagde inspiratiebijeenkomst ‘Modern Sport- en Beweegbeleid’

In de prachtige locatie de ‘Oude Pastorie’, gelegen op het sportcomplex de Haamen, vond 15

Geplaatst op: 19 december 2016 in: Nieuws

Meer
Eerste exemplaar magazine Grenzeloos actief uitgereikt

Eerste exemplaar magazine Grenzeloos actief uitgereikt

Op de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt is het eerste exemplaar van het magazine Grenzeloos actief uitgereikt aan paralympisch …

Geplaatst op: 9 december 2016 in: Nieuws

Meer
Wet Markt en Overheid langer van kracht

Wet Markt en Overheid langer van kracht

De gedragsregels voor overheden die de markt betreden, blijven tot 1 juli 2019 van kracht, zo blijkt uit een ontwerpbesluit…

Geplaatst op: 29 november 2016 in: Nieuws

Meer
Nationaal Zwembadcongres 2016: presentaties en foto’s

Nationaal Zwembadcongres 2016: presentaties en foto’s

Nog even terugblikken op het VSG-Zwembadcongres 2016? De presentaties en foto’s staan online.

Geplaatst op: 24 november 2016 in: Nieuws

Meer
Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt bekend

Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt bekend

De door het Rijk beoogde doelstelling van 2.900 fte buurtsportcoaches wordt eind van dit jaar ruimschoots gehaald….

Geplaatst op: 21 november 2016 in: Nieuws

Meer
Kansen voor alle kinderen

Kansen voor alle kinderen

Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Het kabinet stelt. jaarlijks extra middelen voor gemeenten…

Geplaatst op: 21 november 2016 in: Nieuws

Meer
21,9 miljoen extra voor preventie

21,9 miljoen extra voor preventie

Met extra gelden wordt preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid verder gestimuleerd.

Geplaatst op: 21 november 2016 in: Nieuws

Meer
Innovatieprijs Sportaccommodaties

Innovatieprijs Sportaccommodaties

Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, sportbonden en branchevereniging BSNC lanceerden tijdens de Dag van de

Geplaatst op: 21 november 2016 in: Nieuws

Meer
Foto’s/presentaties Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden

Foto’s/presentaties Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden

Ruim 150 deelnemers vulden Landstede Sportcentrum Zwolle en volgden de workshops van de Kennisdag…

Geplaatst op: 3 november 2016 in: Nieuws

Meer
Overleg rubber ingestrooide kunstgrasvelden KNVB, RIVM en VSG

Overleg rubber ingestrooide kunstgrasvelden KNVB, RIVM en VSG

10 oktober 2016 Op maandag 10 oktober 2016 hebben de KNVB, VWS, RIVM,  VSG en

Geplaatst op: 12 oktober 2016 in: Nieuws

Meer
Reactie Minister Schippers Rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Reactie Minister Schippers Rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Minister Schippers heeft in reactie op de uitzending op de uitzending van Zembla over de mogelijke schadelijke…

Geplaatst op: 10 oktober 2016 in: Nieuws

Meer
Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden

Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de…

Geplaatst op: 6 oktober 2016 in: Nieuws

Meer
Foto’s en presentaties geslaagd VSG-congres in Leeuwarden

Foto’s en presentaties geslaagd VSG-congres in Leeuwarden

Ruim 200 congresdeelnemers reisden af naar het Noorden om in Leeuwarden het jaarlijkse VSG-congres bij te wonen…

Geplaatst op: 29 september 2016 in: Nieuws

Meer
Gemeente Hellendoorn Sportgemeente van het Jaar 2016

Gemeente Hellendoorn Sportgemeente van het Jaar 2016

De gemeente Hellendoorn heeft de eervolle titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2016’ in de wacht

Geplaatst op: 28 september 2016 in: Nieuws

Meer
Noordwijk wint ‘Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2015/2016’

Noordwijk wint ‘Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2015/2016’

Gemeente Noordwijk is met het initiatief ‘De maatschappelijke functie van sport’ gekozen tot winnaar van

Geplaatst op: 28 september 2016 in: Nieuws

Meer
Vijfde brancherapport Sport gepresenteerd

Vijfde brancherapport Sport gepresenteerd

Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van drie kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen…

Geplaatst op: 27 september 2016 in: Nieuws

Meer
Den Haag kandidaat European Capital of Sport 2021

Den Haag kandidaat European Capital of Sport 2021

Samen met ACES Europe heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt dat de stad kandidaat is

Geplaatst op: 22 september 2016 in: Nieuws

Meer
VSG-helpdesk voor onderzoeksplicht RVS ophangsystemen

VSG-helpdesk voor onderzoeksplicht RVS ophangsystemen

Vanaf 1 juli 2016 heeft Minister Blok de Regeling Bouwbesluit 2012 aangepast en zet daarmee

Geplaatst op: 21 september 2016 in: Nieuws

Meer
Genomineerde gemeenten Sportgemeente 2016 en Beste Initiatief bekend

Genomineerde gemeenten Sportgemeente 2016 en Beste Initiatief bekend

De gemeenten Barneveld, Hellendoorn, ‘s-Hertogenbosch en Noordwijk strijden dit jaar om de eervolle titel. Samen

Geplaatst op: 1 september 2016 in: Nieuws

Meer
Erkende maatregelen energiebesparing Sport en Recreatie  bekend

Erkende maatregelen energiebesparing Sport en Recreatie bekend

In het Energieakkoord duurzame groei 2013 is afgesproken de erkende maatregelenlijsten voor…

Geplaatst op: 19 juli 2016 in: Nieuws

Meer
Twee derde gemeenten heeft beleidsdoelstellingen gehandicaptensport

Twee derde gemeenten heeft beleidsdoelstellingen gehandicaptensport

Beleidsdoelstellingen op het gebied van gehandicaptensport zijn bij twee derde van de ondervraagde gemeenten en

Geplaatst op: 3 juli 2016 in: Nieuws

Meer
Verkiezing Sportgemeente 2016

Verkiezing Sportgemeente 2016

VSG, NOC*NSF en VNG dagen alle Nederlandse gemeenten uit om mee te dingen naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2016’.

Geplaatst op: 18 mei 2016 in: Nieuws

Meer
Eén richtlijn voor aantal kleedkamers en velden

Eén richtlijn voor aantal kleedkamers en velden

Afgelopen jaren is door diverse partijen een gote hoeveelheid aan normen en richtlijnen opgesteld voor

Geplaatst op: 5 mei 2016 in: Nieuws

Meer

Waar bent u naar op zoek?

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!