Oriëntatiebijeenkomst breedtesportevenementen & sportstimulering

Breedtesportevenementen & sportstimulering

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het organiseren van deze breedtesportevenementen. Denk bijvoorbeeld aan eisen rond veiligheid en aan subsidiemogelijkheden. Vaak zien we deelnemersaantallen groeien, maar horen we tegelijkertijd van de organisatoren dat de eisen omtrent een vergunning nog sneller toenemen. Om gemeenten hierin te ondersteunen komt extra kennis en/of samenwerking mogelijk van pas.

Doel van de bijeenkomst
Het doel van deze oriëntatiebijeenkomst is het ophalen van vragen van gemeenten over breedtesportevenementen & sportstimulering. Hiervoor zullen we een gepaste werkvorm in het programma opnemen.

Aan de hand van het tijdens deze bijeenkomst verkregen inzicht wordt bepaald of een werkgroep breedtesportevenementen & sportstimulering wordt geformeerd. Deze werkgroep zal worden begeleid door NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport en de VSG.

Genodigd zijn beleidsmedewerkers, functionarissen en sportbonden. Uw aanwezigheid en de aanwezigheid van collega’s die zich bezighouden met breedtesportevenementen & sportstimulering en andere aanpalende zaken in relatie tot dit onderwerp (denk aan subsidies, vergunningen en economische impact) is zeer gewenst.

Meer informatie en aanmelden:

Voor meer informatie of om je aan te melden voor deze oriëntatiebijeenkomst ga je naar de webpagina.


Geplaatst op: 12 november 2017