Academie Sport en Gemeenten

Logo Academie Sport en Gemeenten_CMYK_DEFAcademie Sport en Gemeenten: professionalisering op alle niveaus

In een sterk veranderend speelveld is professionalisering het enige antwoord om nieuwe uitdagingen te pareren. De Academie Sport en Gemeenten verbindt de expertise en het netwerk van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) met het aanbod van cursussen, trainingen en masterclasses van onze partners.

De academie maakt gebruik van de expertise en werkwijze van de VNG en sluit aan bij ervaringen binnen het veld van deskundigheidsbevordering. Daardoor ontstaat een uitgebreid kennisplatform, toegespitst op de verschillende domeinen en de verschillende beleidsniveaus.

Kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering vormen belangrijke componenten van de ondersteuning door VSG. Er is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en met kennisorganisaties- en instituten om alle actuele inzichten op het gebied van sport en bewegen te verzamelen, te beoordelen en te delen. Die kennis en ervaring wordt via de Academie voor Sport en Gemeenten beschikbaar gesteld aan alle betrokkenen bij het lokale sportbeleid.