Milieubarometer

Milieubarometer algemeen
De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een zwembad en sporthal/sportzaal/gymzaal eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag ziet u welke milieuaspecten het zwaarst wegen in uw organisatie en op welke punten u kunt besparen.

Daarnaast is het instrument geschikt voor interne en externe communicatie over uw milieubeleid. De Milieubarometer bevat maatregelenlijsten per branche, o.a. sport en recreatie, waarbij ‘erkende maatregelen’ zijn gemarkeerd. Hiermee kunt u uw milieuscore verbeteren en kosten besparen.

Meer informatie: www.milieubarometer.nl

 

Aanbod startabonnement milieubarometer zwembaden
Met de Milieubarometer biedt Vereniging Sport en Gemeenten zwembadexploitanten een gratis instrument aan waarmee zij gestimuleerd worden te werken aan de verbetering van milieuprestaties, energiebesparing en besparing van gerelateerde kosten van zwembaden.

Ook in 2018 wordt het startabonnement voor de Milieubarometer door Vereniging Sport en Gemeenten gratis beschikbaar gesteld. In 2016 is de milieuwetgeving aangescherpt. De Milieubarometer maakt het gemeenten en zwembadexploitanten makkelijker om aan te tonen dat bij hun zwembaden de vereiste maatregelen getroffen zijn.

Meer informatie: Milieubarometer zwembaden
Aanmelden: Aanbod milieubarometer zwembaden

Aanbod milieubarometerscan binnensportaccommodaties
In iedere gemeente zijn binnensportaccommodaties: gymzalen, sportzalen, zwembaden. Eigenaren/beheerders hebben vaak geen idee hoe locaties scoren op het zuinig omgaan met verwarming, elektriciteit en water. Door de scores van accommodaties onderling te vergelijken en met het gemiddelde ziet u waar de meeste winst te behalen is.

Vereniging Sport en Gemeenten biedt daarom in 2018 de leden een milieubarometerscan binnensportaccommodaties aan. Er is in 2018 ruimte voor zes deelnemers. In 2016 is de milieuwetgeving aangescherpt. De Milieubarometerscan maakt het voor beheerders van deze sportlocaties makkelijker om aan te tonen dat bij hun binnensportaccommodaties de vereiste maatregelen getroffen zijn.

Meer informatie en aanmelden: milieubarometerscan binnensportaccommodaties

 

Benchmarks voor zwembaden en binnensport
De Milieubarometer is ontwikkeld en wordt onderhouden door Stichting Stimular. In opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten heeft Stimular eind 2015 de gemiddelde milieubelasting van zwembaden berekend op basis van een-en-dertig zwembaden. Een samenvatting van de uitkomsten leest u hier. In opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten berekende Stichting Stimular in 2016 op basis van 21 gymzalen, 3 sportzalen en 15 sporthallen de gemiddelde milieubelasting van gymzalen en sporthallen. Kijk hier voor de resultaten van de Milieubarometer benchmark gymzalen of die van de benchmark sporthallen. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht dat hierover verschenen is.

VSG-Duurzaamheidskringen Zwembaden
De Milieubarometer kan van echte meerwaarde zijn als niet alleen de eigen prestaties inzichtelijk worden gemaakt, maar vooral als de informatie gedeeld wordt met anderen en gemeenten elkaar van kennis en adviezen voorzien om te komen tot verdere verduurzaming. Dit delen van kennis met andere ‘gemeenten met een zwembad’ gebeurt tijdens de VSG-Duurzaamheidskringen Zwembaden.
Daar kunnen deelnemende zwembaden en gemeenten de resultaten van de Milieubarometer met elkaar delen en elkaar van kennis en adviezen voorzien om te komen tot verdere verduurzaming.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd om gebruik te maken van het gratis startabonnement op de Milieubarometer of wilt u aansluiten bij een duurzaamheidskring dan wel een duurzaamheidskring zwembaden opstarten? Neem dan contact op met Rick Brounen, r.brounen@sportengemeenten.nl of telefoon 06 – 835 657 74.