Regiobijeenkomsten BTW en Sport

6 regiobijeenkomsten - juni 2018

De herziening van de btw vrijstelling betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de gemeentelijke sportpraktijk werkzaam is. Gezien de voorgenomen inwerkingtreding, is het voor gemeenten zaak om nu aan de slag te gaan en de organisatie voor te bereiden op wat komen gaat. Om u te informeren over de inhoud van de compensatieregeling, de overgangsregeling en overige wijzigingen in het kader van het Sportbesluit organiseert Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met Caraad Belastingadviseurs in juni zes regiobijeenkomsten.