Regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport

VSG en VNG organiseren dit najaar regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport.

De invoering van de Omgevingswet zou weleens een grotere onderneming kunnen worden dan de drie decentralisaties in het sociale domein. Het is dus zaak om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan, dit geldt zeker ook voor de wereld van lokaal sport- , beweeg- en gezondheidsbeleid. VSG en VNG organiseren daarom dit najaar regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport. Wij nodigen u graag uit om u inzicht te geven in de impact die de omgevingswet gaat hebben op lokaal en regionaal niveau en de kansen die het voor het werkveld van sport, bewegen en gezondheid biedt.

In de nieuwe Omgevingswet worden 26 wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en gebiedsontwikkeling geïntegreerd tot één wet voor de gehele leefomgeving. Het doel daarvan is de onderwerpen die in de wetten zijn geregeld beter op elkaar te laten afstemmen.

Voorbereiden

De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of zal werken. Dat is zeker ook zo voor gemeentejuristen en niet alleen als ze werken binnen het ‘traditionele’ fysiek domein. Het omgevingsrecht reikt verder. De Omgevingswet – en in het bijzonder het verplichte gemeentelijk omgevingsplan – heeft namelijk ook gevolgen voor veel bestaande gemeentelijke verordeningen, nadere regels, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.

Een andere verandering en één van de kernpunten van de omgevingswet is dat omgevingsplannen participatief en integraal ontwikkeld moet worden met alle betrokken stakeholders in een gebied. Verder interessant voor het domein van sport en bewegen is dat gezondheid begin juni 2015 een definitieve plek heeft gekregen in de wet. Gemeentebesturen kunnen hiermee de bescherming van gezondheid een integrale plek geven in hun omgevingsbeslissingen zoals het omgevingsplan (GGD GHOR, 2015).

Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2019) nog ver weg lijkt, is het voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat.

Regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport

Het doel van de regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport is om inzicht te geven in de impact die de omgevingswet heeft/gaat hebben op lokaal en regionaal niveau en de kansen die het voor het werkveld van sport, bewegen en gezondheid biedt.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigt u hierbij alvast uit als wethouder, programmamanager en/of beleidsambtenaar sport, gezondheid, ruimtelijke ordening om deel te nemen aan de komende regiobijeenkomsten.

De regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport vinden op de volgende data en locaties plaats:

Datum Provincies Locaties
1 Donderdag   5-10-2017 Noord-Holland Alkmaar, De Meent
2 Donderdag   12-10-2017 Groningen, Friesland, Drenthe Leek, Sportcentrum Leek
3 Donderdag   2-11-2017 Overijssel, Gelderland Deventer, De Scheg
4 Woensdag   8-11-2017 Zeeland, Noord-Brabant, Limburg Den Bosch, Maaspoort
5 Donderdag   16-11-2017 Utrecht, Flevoland Vianen, Sportcentrum Helsdingen
6 Donderdag   30-11-2017 Zuid-Holland Schiedam, Sportpark Willem-Alexander

Programma

09.30 uur: Ontvangst

09.45 uur:  Aanvang inhoudelijk programma

  • Doel en bedoeling van de Omgevingswet door VNG/Platform 31;
  • Omgevingswet, naar een gezonde en veilige omgeving door regionale GGD;
  • Vertaling Omgevingswet voor sport en bewegen in de lokale situatie door Ruimte voor sport en gemeente.

12.15 uur: Lunchbuffet

13.00 uur: Einde

U ontvangt medio september meer informatie over de inhoud van het programma.

Kosten

De kosten voor VSG leden bedragen € 75,00 p.p.. Niet leden betalen € 112,50 p.p.. Young Professionals van lid organisaties betalen € 48,75 p.p. als zij samen met een senior van dezelfde organisatie aan één van de bijeenkomsten deelnemen. Deze bedragen zijn inclusief documentatie, koffie/thee en lunch en exclusief btw.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven voor een van de regionale bijeenkomsten.
VSG hoopt u te ontmoeten op de regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport dit najaar.

De regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen en Sport worden georganiseerd in samenwerking met: