SBIR oproep Milieuvriendelijke sportvelden

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

Kunstgrassportvelden zijn een nuttig product voor de sport, maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan. De kunstgrasvelden zijn onder meer niet hoogwaardig te recyclen.

Inkoop en onderhoud van sportvelden ligt veelal bij gemeenten. Gemeenten hebben als eigenaren de behoefte aan een veilig en 100% hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar kunstgrassportveld dat valt binnen een gesloten systeem.

Daarbij gaat het bij het kunstgrassportveld niet alleen over de kunstgrasmat zelf maar het totale systeem inclusief sporttechnische laag en fundering.
In dit geval is VWS nauw betrokken bij de financiering en het onderhoud van nieuwe sportvelden doordat investeringen in sportvelden worden opgenomen in de Specifieke Uitkering Stimulering Sport en de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties.

Het is de uiteindelijke bedoeling dat VWS in deze regelingen eisen aan gemeenten en sportverenigingen zal stellen om zo de toepassing van circulaire sportvelden nog verder te stimuleren.

In 2015 is de Green Deal gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden overeengekomen. De afspraken uit deze Green Deal worden nu opgenomen in de Routekaart Duurzame Sport. Daarbij is geconstateerd  dat er een gebrek is aan beschikbaarheid van cultuurtechnische maatregelen tegen onkruiden, ziekten (schimmels) en plagen (emelten). Gebruik van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en biociden is ook onderdeel van de afspraken in de Green Deal.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers daarom uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 18 april 2019 van 15:00 – 17:30 uur organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Den Haag een informatiebijeenkomst met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De oproep

De oproep is voor 2 thema’s:

  1. Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden
  2. Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden

De oproep kent als deadline 20 mei 9.00 uur.

Meer informatie over de oproep, de informatiebijeenkomst en het indienen van een offerte is hier te vinden:

SBIR oproep Milieuvriendelijke sportvelden

Gehele oproeptekst Tenderned


Geplaatst op: 2 april 2019