Sporthallen in Gorinchem ontvangen certificaat

Het ‘Certificaat Sporthallen’ werd half juli uitgereikt aan directeur Rob Koster en alle sporthalbeheerders van de Hoefslag, Oosterbliek en Van Rappardhal. Met het behalen hiervan geeft de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties aan, dat het voldoet aan tal van eisen op het gebied van sociale veiligheid, onderhoud en arbowetgeving. “Zonder twijfel dik verdiend”, aldus dhr. F. Bultman, voorzitter van deze vaktechnische commissie van Vereniging Sport en Gemeenten.

Vanuit VSG werd dit certificaat ontwikkeld in samenwerking met sporthalbeheerders uit alle delen van het land. Op jaarlijkse bijeenkomsten voor deze groep werden ervaringen uitgewisseld en knelpunten besproken die het beheer van sporthallen met zich meebrengen. De behoefte aan een vastgelegde kwaliteitsnorm is daar ontstaan. Worden de toestellen jaarlijks gekeurd, is het pand brandveilig en het ontruimingsplan goed geregeld? Wordt het water op legionella gecontroleerd, is de accommodatie schoon en worden de schoonmaakmiddelen volgens de geldende regels opgeslagen?

Dhr. A. Verbaan, bestuurslid VSG, merkt dat het in grotere steden een zware klus is hieraan te voldoen. Onvoldoende beheer vergroot het risico op vandalisme en de kwaliteit van materialen en gebouw gaan dan snel achteruit.  “In Gorinchem is het strak geregeld en merk je dat de beheerders alles op orde hebben”, aldus Bultman die in het hele land al diverse sporthallen blij heeft mogen maken. Veilig sporten in een goede omgeving is gewaarborgd met dit certificaat, dat na 2 jaar een herhalingskeuring krijgt. “Een jaar geleden zijn we met de voorbereidingen voor dit certificaat begonnen en dankzij de inspanningen van de sporthalbeheerders staan we op deze dag trots bij elkaar”, aldus Koster. “We hebben alle interne processen nu in kaart gebracht, handelen ernaar en zorgen ervoor, dat we over 2 jaar de verlenging binnen krijgen”.

Meer weten over het Certificaat Sporthallen?


Geplaatst op: 1 augustus 2019