Sportief participeren, sportieve input voor landelijke verkiezingsprogramma

Op dit moment gaat alle energie en prioriteit van ons allen logischerwijs uit naar het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en het beschermen van de kwetsbare groepen tegen Covid-19. Tegelijkertijd kijken we ook naar voren en gaan sommige zaken waaronder de Tweede Kamerverkiezing gewoon door.

Om landelijke politieke partijen van bruikbare input te voorzien om met sport en bewegen te scoren in hun verkiezingsprogramma presenteert Vereniging Sport en Gemeenten de brochure Sportief Participeren.

We roepen op om samen met ons te zorgen voor een vitale, energieke en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen volop beweging is en sportief kan participeren.

Hierbij is optimale samenwerking tussen alle relevante partijen noodzakelijk en de rol van politiek essentieel.

Achtergrond

Vereniging Sport en Gemeenten is de koepelorganisatie van gemeenten op het beleidsveld sport en bewegen. De brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze achterban.

Deze brochure is complementair aan het document Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland opgesteld onder regie van NOC*NSF. Verdere achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op ons Visie & Beleidsplein.

Vragen

We zijn vanzelfsprekend bereid toelichting te geven op deze brochure. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rick Brounen, beleidsadviseur VSG, bereikbaar op r.brounen@sportengemeenten.nl, 06-83565774


Geplaatst op: 12 mei 2020