Subsidieaanvraag living lab

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om vanaf begin oktober een subsidieaanvraag in te dienen voor het verkennen van de mogelijkheid om een ‘living lab’ te starten in uw gemeente.

ZonMw stelt 25.000 euro per aanvraag beschikbaar voor maximaal 15 gemeenten die willen experimenteren met deze ‘living lab’-aanpak. VWS en het Topteam Sport willen hiermee sociale innovatie stimuleren op het gebied van sport en bewegen.

Wat is een living lab?

Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, bijvoorbeeld de burger, zorgen voor een vliegwieleffect.

Uitgangspunt van de living lab-benadering is samen met belangrijke partners innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Waar bestaat de subsidie uit?

  • Er is 25.000 euro beschikbaar voor gemeenten om samen met hogescholen te bouwen aan een vernieuwend lokaal netwerk waarbij de gebruiker intensief wordt betrokken. Gemeenten zijn in de aanvraag hoofdaanvrager, hogescholen zijn medeaanvrager en zorgen voor deskundigheid op het gebied van sociale innovatie.
  • De looptijd voor deze netwerkvorming is 8 maanden.
  • De subsidie kan worden gebruikt voor activiteiten die het proces van vraagarticulatie en netwerkvorming mogelijk maken. In de praktijk betekent dit kosten voor het faciliteren van het proces en het organiseren van bijeenkomsten. Het gaat daarbij om zowel personeelskosten als kosten voor materialen die dit mogelijk maken.
  • De aanvraag wordt beoordeeld op o.a. netwerkvorming, vraagarticulatie en gebruikersparticipatie en vernieuwingswaarde van het netwerk.
  • De deadline voor indienen is dinsdag 19 november om 12 uur.

Behalve het verkennen van de mogelijkheden op lokaal niveau wordt dit traject ook benut om te leren van de inzet van living labs. Daarom wordt er ook ruimte ingebouwd om samen met andere living labs te leren van deze aanpak via een zogenaamde community of practice. Deze community of practice, oftewel de living labs-aanvragen die gehonoreerd worden, komt bijeen voor een startbijeenkomst begin januari, een tussentijdse bijeenkomst en een slotbijeenkomst in september.

Online informatiebijeenkomst

Meer informatie over de subsidieoproep wordt ook gegeven via een online informatiebijeenkomst die plaatsvindt op dinsdag 15 oktober van 12.15 uur tot 13 uur. Aanmelden hiervoor kan via sportonderzoek@zonmw.nl.

NB.: Dit initiatief sluit aan bij de ingezette koers van het ministerie van VWS waarbij de G5 in het kader van implementatie van het Nationaal Sportakkoord wordt gefinancierd voor het opzetten van living labs. Om deze reden is de G5 uitgesloten van deelname aan deze subsidieoproep.

Bent u geïnteresseerd?

Houdt u dan de website van ZonMw in de gaten. Ook via het Twitter account @OnderzoekSport wordt het openstellen van de oproep bekend gemaakt. U kunt ook contact opnemen met Marloes Stammen via sportonderzoek@zonmw.nl.

Geplaatst op: 1 oktober 2019