Testen nieuw openbaar toegankelijk platform lokale sport- en beweegdata

Het consortium ‘Werken met lokale data’, bestaande uit het Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en RIVM, is in opdracht van het ministerie van VWS aan het kijken hoe het gebruik van lokale data over sport en bewegen (o.a. door gemeenten) bevorderd kan worden. Uit eerder georganiseerde landelijke sessies met beleidsmakers kwam de behoefte naar voren data over sport en bewegen digitaal toegankelijker te maken.

In 2021 is het consortium gestart met het ontwikkelen van een nieuw online openbaar toegankelijk platform voor gemeenten waarop lokale data over sportaccommodaties, beweegplekken en sport- en beweegdeelname is te vinden. Dit platform biedt ook de mogelijkheid om cijfers van de eigen gemeente te vergelijken met verschillende vergelijkingsgroepen. Tegelijkertijd is een overzicht ontwikkeld welke inzicht geeft in de mogelijkheden om op lokaal niveau aanvullende sportdata in te zien of te verzamelen.

Wij zijn op zoek naar beleidsmedewerkers sport die ons willen helpen bij het testen van het nieuwe platform. We organiseren online testsessies. Tijdens de testsessie krijg je onder andere de mogelijkheid om zelfstandig door het platform heen te gaan en opmerkingen of verbeterpunten met ons te delen. Aan elke sessie kunnen vier personen deelnemen en deelname kan op één van de volgende momenten:

  • 28 oktober 09:30-10:30
  • 1 november 13:30-14:30

Wil jij het nieuwe platform proberen en helpen verbeteren door deel te nemen aan één van onze testsessies? Neem dan contact op met Daniëlle Ruikes, via d.ruikes@sportengemeenten.nl.


Geplaatst op: 15 september 2021