Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen

Sportverenigingen en sportstichtingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie.

Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen en sportstichtingen geldt een subsidiepercentage van 30% en 15% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.

Voor deze subsidieregeling was in 2016 en 2017 veel belangstelling. Na de openstelling was in beide jaren het beschikbare budget snel overvraagd. Het merendeel van de aanvragen had betrekking op investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u terecht op de website RVO.nl.

Hier vind u ook informatie over de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE +). De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Dit is een interessante regeling onder andere in het kader van installatie van zonnepanelen.

Geplaatst op: 19 oktober 2017