Uitkomsten en presentaties werkconferentie 2018

12 december 2018

Uitkomsten werksessies 

  1. Beleidsverkenning exploitatiemodellen & (de-)privatisering
  2. Inclusief sporten & bewegen; doelgroepenbeleid terug op de agenda
  3. Multisport een Multi skills benadering voor een leven lang beweegplezier
  4. Stimuleren lokale/regionale sportakkoorden (volgt)
  5. Verkenning ondermijning in de sport; rol van de lokale overheid

Presentaties werkconferentie

Plenaire presentaties

Corniel Groenen (Vereniging Sport en Gemeenten/Den Bosch) – Algemene presentatie werkconferentie, opening en terugblik

Hugo van der Poel (Mulier Instituut) – Rapportage sport 2018

Fons van der Lucht (Hanzehogeschool Groningen/RIVM) – De uitdagingen van de Publieke gezondheid

Werksessie beleidsverkenning exploitatiemodellen/(de-)privatisering

Remco Hoekman, Corry Floor en Wikke Stam (Mulier Instituut) – Verzelfstandiging van sportaccommodaties

Werksessie inclusief sport en bewegen; doelgroepenbeleid terug op de agenda?

Lilian van den Berg (Kenniscentrum Sport) – Inclusief sporten en bewegen

Werksessie stimuleren lokale/regionale akkoorden

Ary Hordijk (NOC*NSF) en Rob van den Berg (Vereniging Sport en Gemeenten) – Stimuleren lokale & regionale akkoorden

Werksessie multisport; een multiskills bandering voor een leven lang beweegplezier

Gerda op het Veld (NOC*NSF) – Vaardige generatie, breed motorische ontwikkeling voor alle kinderen

Werksessie verkenning ondermijning in de sport; rol van de lokale overheid

Sander Claassen (Wagner Group) – Verkenning ondermijning in de sport; rol van de lokale overheid

 


Geplaatst op: 10 januari 2019