Visie & Beleidsplein

Zorg voor onszelf?

eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving

grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk

Jumelet, H., & Wenink, J. (2012). Zorg voor onszelf?: eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Aan het begin van deze eeuw lijken de eigen kracht van jeugdigen en ouders en de kracht van hun omgeving zowel uitgangspunt als doel van het jeugdbeleid en de praktijk. Welke theoretische en ideƫle concepten liggen hieraan ten grondslag? Is Nederland 'over-geprofessionaliseerd' als het gaat om opvoeden en opgroeien? Kan je simpelweg een deel van de professionals door vrijwilligers vervangen? Zijn we op zoek naar (nieuwe) opvoedingsidealen: van actief burgerschap tot alles eruit halen wat er in het individuele zelf zit? Of is het een vertaling van een steeds dominantere maatschappij- en mensvisie: iedereen kan alles, en wanneer dat niet lukt ben je zelf verantwoordelijk? Of is de roep om zorg voor onszelf toch niet meer dan een dekmantel voor bezuinigingen? En biedt jeugdbeleid en praktijk gericht op eigen kracht en zorg vanuit de directe omgeving, meer of juist minder kansen voor jeugdigen en de samenleving? Deze vragen zijn voorgelegd aan een keur aan schrijvers, onderzoekers en professionals die in de dagelijkse opgroei- en opvoedpraktijk werkzaam zijn. Dit boek bevat 25 essays met daarin kwesties, oplossingen, kritische beschouwingen en nieuwe vragen.

Uitgever(s): Uitgeverij SWP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Heleen Jumelet
Jolien Wenink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerinitiatieven
burgerparticipatie
jeugd
jeugdbeleid
jeugdparticipatie
jongeren
opvoeding
ouderparticipatie
participatie
zelfmanagement