Visie & Beleidsplein

Migratie en gezondheid

feiten en cijfers 2012

Draak, M. den, Hosper, K., Kosec, H., & Wieringen, J.C.M. van (2012). Migratie en gezondheid: feiten en cijfers 2012. Utrecht: Pharos.

Deze publicatie biedt een overzicht van de gezondheidstoestand en het welbevinden van ouderen met een migrantenachtergrond, hun zorggebruik en wensen of behoeften. Ook komen goede initiatieven aan de orde die zijn ontwikkeld om de diverse ouderenpopulatie een fijne oude dag te bezorgen

Uitgever(s): Pharos,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maaike den Draak
Karen Hosper
Helena Kosec
Joke van Wieringen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbeleving
niet-westerse allochtonen
nieuwe Nederlanders
ouderen
statistische gegevens