Visie & Beleidsplein

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

vanachter de voordeur naar democratie en verbinding

Winter, M. de (2013). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Dit boek bevat essays over het belang van opvoeding en onderwijs voor de oplossing van wereldwijde maatschappelijke vraagstukken als democratisch burgerschap, humaniteit en vrijheid.

Opvoedkunde en de bestudering ervan hebben een rol als het gaat om wereldvraagstukken als democratisch burgerschap, humaniteit en vrijheid. In een zestal samenhangende essays wordt deze stelling onderbouwd. De eerste twee gaan over het jeugdbeleid en de geschiedenis daarvan, waarbij het politieke debat de ene keer uitgaat van de aanpak van verdorven kinderen en hun ouders en de andere keer van het bestrijden van sociale problemen. Vervolgens wordt het probleem van de kindermishandeling in een breder kader geplaatst en wordt het begrip pedagogische civil society geïntroduceerd als een pleidooi voor een gemeenschappelijke aanpak en het versterken van verbindingen tussen jong en oud in hun woonomgeving. De laatste twee behandelen de rol van opvoeding en onderwijs in relatie tot het belang van de democratische rechtstaat en de vraag of zij ook een bijdrage kunnen leveren bij het tegengaan van verwerpelijke verschijnselen die zijn gericht tegen bevolkingsgroepen.

Uitgever(s): Uitgeverij SWP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Micha de Winter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gedragsverandering
onderwijs
opvoeding
pedagogiek