Visie & Beleidsplein

Wordt het "goud" benut bij jeugdvoetballers van de voetbalvereniging Kloetinge?

een verkennende studie naar (positief) coachgedrag van trainers en coaches in trainingen bij de A en B jeugdvoetballers van de voetbalvereniging Kloetinge en welke betekenis deze trainers en coaches geven aan dit (positieve) coachgedrag?"

Baaijens, J.P. (2013). Wordt het "goud" benut bij jeugdvoetballers van de voetbalvereniging Kloetinge?: een verkennende studie naar (positief) coachgedrag van trainers en coaches in trainingen bij de A en B jeugdvoetballers van de voetbalvereniging Kloetinge en welke betekenis deze trainers en coaches geven aan dit (positieve) coachgedrag?". Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Achtergrond: Dit onderzoek gaat over "positieve coaching" van jeugdvoetballers binnen de A en B jeugdcategorieën van de voetbalvereniging Kloetinge. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de trainer/coach. Deze trainer/coach kan als katalysator fungeren om de positieve effecten van sportbeoefening onder jeugdsporters te bereiken. Positief coachen kan hier op zijn beurt weer een belangrijke bijdrage aan leveren om de trainer/coach voor te bereiden en toe te rusten op zijn taak. Dit met als doel om de sport en beweegcultuur onder jongeren in Nederland te versterken en "samen" op weg te gaan naar een veiliger en positiever Sport- en coach klimaat. Methode: Vanuit de wetenschappelijke literatuur is een conceptueel kader geschetst uit de "ingrediënten" van "positieve coaching" te weten de Sociaal Cognitieve Theorie, de jeugdsport-psychologie en de positieve psychologie. Bij deze theorieën staat de jeugdvoetballer en het opleiden en ontwikkelen van de jeugdspeler centraal. Vervolgens is bij vier trainers en coaches (twee opgeleid en twee niet opgeleid) op basis van twee verschillende trainingen aan de hand van het "Coaching Behavior Assement System" een bepaalde mate van (positief) coachingsgedrag geobserveerd door drie onafhankelijke observatoren. Verder is bij elke trainer/coach een semi gestructureerd interview afgenomen om de betekenisgeving ervan te doorgronden. Resultaten: De vier geobserveerde trainers en coaches laten over het algemeen meer spontaan dan reagerend coachgedrag zien. Ook laten opgeleide trainers en coaches meer spontaan gedrag dan reagerend gedrag zien ten opzichte van niet opgeleide coaches. Dit is opvallend. De trainers en coaches zeggen allemaal aan positieve coaching te doen. Ze vinden het wel lastig om aan te geven in welke mate ze positief coachen. Bovendien komt het daadwerkelijk geobserveerde (positieve) coachgedrag niet altijd overeen met wat de trainers/coaches aangeven in de interviews. Conclusies: Trainers en coaches kunnen niet altijd evengoed hun (positieve) coachgedrag beschrijven en "matchen" met het daadwerkelijk geobserveerde coachgedrag. Hierdoor is hun coachgedrag niet altijd doordacht en bewust. Dit wordt in dit onderzoek bevestigd door het feit dat er over het algemeen bij jeugdvoetbaltrainers meer spontaan dan reagerend gecoacht wordt. Dit onderzoek heeft de trainers en coaches en de voetbalvereniging Kloetinge inzichten gegeven in welke mate er positief gecoacht wordt bij A en B jeugdvoetballers en er is mogelijk ook bewustwording bij de trainers en coaches en bij de vereniging bewerkstelligd. Aanbevelingen zijn gedaan om "positief coachen" binnen de voetbalvereniging Kloetinge breder te gaan dragen zodat het sportklimaat een veilig sportklimaat wordt.

Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool,

Download(s)

Wordt het "goud" benut bij jeugdvoetballers van de voetbalvereniging Kloetinge?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Pieter Baaijens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdtrainers
scripties
sporttraining
trainers
trainingen
voetbal