Visie & Beleidsplein

Gids gemeentebesturen 2015-2016

(2015). Gids gemeentebesturen 2015-2016. Den Haag: Sdu Uitgevers.

In dit boek staan de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische gegevens van de Nederlandse gemeenten. Met alle post-, bezoek adressen en telefoonnummers van:

 • Burgemeesters en wethouders
 • Voorlichters
 • Gemeentesecretarissen
 • Raadsgriffiers
 • Raadsleden en fractievoorzitters
 • Alle hoofden van afdelingen
 • Directeuren van diensten en bedrijven
 • Brandweercommandanten
 • Korpschefs van politie

En ook:

 • Kerngegevens van alle gemeenten;
 • Overzichten van namen en adressen van provincies, politie, brandweer en waterschappen;
 • Kaarten met gemeentelijke herindelingen en plaatsnamen per gemeente.

Uitgever(s): Sdu Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adresboeken
gemeenten
jaarboeken