Visie & Beleidsplein

10 tips voor gemeenten om de samenwerking tussen zorg, welzijn en sport te bevorderen

Barten, M., & Kenniscentrum Sport (2015). 10 tips voor gemeenten om de samenwerking tussen zorg, welzijn en sport te bevorderen.

Sport en beweging is een belangrijk middel om mensen met (een risico op één of meerdere chronische aandoeningen langer zelfredzaam te houden, fitter en actiever te krijgen en mee te laten doen in de maatschappij. Voor veel inactieve volwassenen en ouderen is het lastig om uit zichzelf meer te gaan bewegen. Een intensievere samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen binnen een wijk- of buurtgericht netwerk en een gerichte aanpak leiden tot gezondere inwoners. Die actiever zijn, met meer sociale contacten.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

10 tips voor gemeenten om de samenwerking tussen zorg, welzijn en sport te bevorderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marco Barten
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
netwerken
samenwerking