Visie & Beleidsplein

Uit de zorg, in beweging!

onderzoeksrapportage gemeente Utrecht

Savenije, T. (2013). Uit de zorg, in beweging!: onderzoeksrapportage gemeente Utrecht. Utrecht: Purple Minds advies & ondersteuning.

De hoofdvraag die in deze rapportage centraal staat, luidt als volgt: Wat is de beste manier om vanuit het Team Sport (en Samenleving) te sturen op en daarmee bij te dragen aan meer Utrechters die vanuit de zorg structureel gaan bewegen? Om hierop een antwoord te kunnen geven, zijn gesprekken met beleidsadviseurs van de gemeente Utrecht, zorginstellingen, beweegaanbieders en cliëntenorganisaties gevoerd. Ook zijn verschillende themagerichte bijeenkomsten bijgewoond. Enkele organisaties zijn voor dit onderzoek benaderd omdat het team sport van de gemeente Utrecht nog relatief weinig zicht had op hun beweegactiviteiten. Naast de diverse gesprekken zijn tevens beleidsdocumenten en inzichten uit andere onderzoeken benut. Het rapport is opgedeeld in drie delen. Deel I verkent de maatschappelijke ontwikkelingen die de leefpatronen in de samenleving hebben veranderd. Dit deel gaat ook in op de bestaande kennis met betrekking tot bewegen in de zorg. Deel II gaat in op de lokale beleidskaders en ervaren belemmeringen in de Utrechtse praktijk. Dit leidt in Deel III tot de conclusies en enkele handelingsadviezen voor de gemeente Utrecht.    

Uitgever(s): Purple Minds advies & ondersteuning, Gemeente Utrecht,

Download(s)

Uit de zorg, in beweging! : onderzoeksrapportage gemeente Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tim Savenije

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gemeenten
zorg