Visie & Beleidsplein

Gemeenteraadsverkiezingen en gemeentelijke sportbeleid

Hendriksen, T., & Hoogwerf, I. (2014). Gemeenteraadsverkiezingen en gemeentelijke sportbeleid. Dongen: GfK.

GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=3000 Nederlanders gevraagd of zij in de desbetreffende maand hebben gesport (welke sporten en hoe vaak). De vragenlijst van de Sportdeelname Index bestaat uit een vaste set met vragen. Daarnaast is er iedere maand een variabele maandvraag. In de januari-meting 2014 (veldwerk begin februari 2014) zijn 8 extra vragen gesteld over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (woensdag 19 maart 2014) en gemeentelijk sportbeleid. In de deze grafische samenvatting worden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek gerapporteerd. Het betreft een beknopte rapportage op hoofdlijnen. Voor verdere verdieping wordt tevens verwezen naar de opgeleverde tabellenrapportage in Excel. Hierin worden alle vragen uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken. Voor de onderzoeksverantwoording wordt verwezen naar de bijlage aan het einde van dit document.

Uitgever(s): GfK,

Download(s)

Gemeenteraadsverkiezingen en gemeentelijke sportbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Theo Hendriksen
Ingrid Hoogwerf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
verkiezingen