Visie & Beleidsplein

Geef ze de ruimte!

samenwerken in de gemeente, een handreiking van het VNG-project lokaal jeugdbeleid

(2003). Geef ze de ruimte!: samenwerken in de gemeente, een handreiking van het VNG-project lokaal jeugdbeleid. Den Haag: VNG.

Ruimte en voorzieningen voor de jeugd dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot gezonde, sociaal vaardige, stabiele, capabele volwassenen. Buitenspelen, waar die ruimte voor nodig is, is een doel in zichzelf: het zorgt voor een betere motoriek, het is gezond, helpt bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, stimuleert de creativiteit en draagt bij aan de sociale vaardigheden van kinderen. Wat buitenspelen is voor kinderen, is rondhangen voor jongeren: het is bij uitstek een sociale activiteit. Vaak ook "spelen" jongeren nog buiten: voetballen, skaten, basketballen. En de voordelen van buitenspelen voor kinderen gelden evenzeer voor jongeren. De publicatie is bestemd voor planners van de openbare ruimte en beleidsmedewerkers jeugd en welzijn.

Uitgever(s): VNG,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
hangplekken
jeugd
maatschappelijk verantwoord ondernemen
sociale veiligheid
speelruimte
verkeersveiligheid