Visie & Beleidsplein

Sportstimuleringsprojecten voor achterstandsgroepen met een accent op migranten

Zwart, R. (1995). Sportstimuleringsprojecten voor achterstandsgroepen met een accent op migranten. Arnhem: NOC*NSF.

NOC*NSF geeft speciale aandacht aan diverse groepen binnen de samenleving die in mindere mate aan sport deelnemen en kaderfuncties vervullen. NOC*NSF heeft in haar sportstimuleringsbeleid voor migranten de volgende doelstellingen geformuleerd: 

  1. Bevorderen van de sportdeelneming door migranten 
  2. Stimuleren van kadervorming uit migrantengroepen 
  3. Ontwikkelen van mogelijkheden tot specifieke deskundigheidsbevordering bij zowel allochtoon als autochtoon kader.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robert Zwart

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

nieuwe Nederlanders
sportstimulering