Visie & Beleidsplein

Ouderen

doelgroep van de toekomst (themanummer vrijetijdstudies)

Breedveld, K., Klerk, M.M.Y. de, Hart, J. de, Middelkoop, M. van, Haar, M. ter, Jókövi, E.M., ... Lübke, C. (2004). Ouderen: doelgroep van de toekomst (themanummer vrijetijdstudies).

Themanummer van vrijetijdstudies waarin ouderen als een 'doelgroep van de toekomst' wordt beschouwd. Dit gebeurt aan de hand van bijdragen van zeven verschillende projecten rondom ouderen en vrijetijd. Allereerst licht Mirjam de Klerk, auteur van de reeks Rapportage Ouderen van het SCP, toe hoe het er nu precies voorstaat met de gezondheid, de levensverwachting en de koopkracht van ouderen. Klopt het beeld van al die dynamische ouderen wel, of verdient dat beeld nuancering? Aansluitend laten Koen Breedveld, Mirjam de Klerk en Joep de Hart zien dat ouderen weliswaar over meer vrijetijd beschikken dan jongeren, maar dat de verschillen kleiner worden. Ouderen gaan weer langer werken, en dat betekent ondermeer dat ze minder beschikbaar zullen zijn als vrijwilliger. Astrid van de Kamp, van het NBTC, doet verslag van haar onderzoek naar de wensen van ouderen ten aanzien van vakanties. Enerzijds bevestigt dit onderzoek het beeld van reislustige oudere, anderzijds wordt duidelijke dat ouderen er nadrukkelijk hun eigen toeristische verlangens op na houden. Ook uit andere bronnen, zoals het Dagrecreatieonderzoek dat door Manon van Middelkoop van de Stichting Recreatie wordt beschreven, of uit de gegevens van de RPB die door Margit Jókövi en Christa Lübke zijn geanalyseerd, blijkt dat ouderen tamelijk specifiek zijn en blijven in hun activiteitenpatroon. De seniorenmarkt voor dagrecreatie groeit primair doordat er meer ouderen zijn. Individueel tonen de ouderen zicht niet reislustiger, en ook niet actiever, dan tien tot twintig jaar terug. Wel doen ouderen meer aan sport, constateert Marian ter Haar van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Ter Haar stelt vast dat ouderen zelf vorm wensen te geven aan hun sportieve activiteiten, en dat de traditionele sportvereniging daar nog te weinig op inspeelt. In het laatste artikel laten de SCP'ers Marion Duimel en Jos de Haan zien dat ouderen soms welwillend staan tegenover ICT, maar dat hierin duidelijke verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld hoger en lager opgeleide ouderen. Het blijkt een illusie om te veronderstellen dat laatstgenoemde groep vanzelf, zonder nader beleid, actief bij de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen betrokken kan worden.

Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Mirjam de Klerk
Joep de Hart
Manon van Middelkoop
Marian ter Haar
Margit Jókövi
Astrid van de Kamp
Jos de Haan
Marion Duimel
Christa Lübke

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ouderen
toekomst
vrije tijd
vrijetijdsbesteding