Visie & Beleidsplein

Sport, alcohol en zelfregulatie

zorgt depletion ervoor dat topsporters de verleiding van alcohol niet kunnen weerstaan?

Bladeren, M. van (2013). Sport, alcohol en zelfregulatie: zorgt depletion ervoor dat topsporters de verleiding van alcohol niet kunnen weerstaan?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In deze studie werd onderzocht of de mate waarin een gebrek aan zelfregulatie, zogenaamde ego –depletion ervoor zorgt dat impliciete attitudes het alcoholgebruik van topsporters bepalen. Totaal 69 sporters die op het hoogste competitieniveau sporten werden verdeeld over twee condities. In de depletion conditie werd een incongruente versie van de Strooptaak gebruikt om depletion te veroorzaken. In de non depletion conditie werd een congruente versie gebruikt. Verwacht werd dat sporters in de depletion conditie alcohol aantrekkelijker vinden dan sporters in de non depletion conditie. Uit de resultaten bleek dat dit inderdaad het geval was en dat sporters een positieve expliciete en een negatieve impliciete attitude hadden ten opzichte van alcohol. Het alcoholgebruik tijdens depletion werd echter tegen de verwachtingen in niet door de impliciete attitudes bepaalt. De resultaten suggereren dat bij topsporters ego –depletion er niet voor zorgt dat de impliciete attitudes het alcoholgebruik bepalen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waarom depletion er bij topsporters voor zorgt dat alcohol meer aantrekkelijk wordt gevonden.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Sport, alcohol en zelfregulatie : zorgt depletion ervoor dat topsporters de verleiding van alcohol niet kunnen weerstaan?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marijn van Bladeren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

alcohol
alcoholgebruik
attitude
scripties
topsporters
zelfmanagement