Visie & Beleidsplein

Sport en zelfbeeld bij kinderen met de factoren angst om te falen, doeloriëntatie en perfectionisme als mogelijke negatieve invloeden in de topsport

Dijken, J. van (2009). Sport en zelfbeeld bij kinderen met de factoren angst om te falen, doeloriëntatie en perfectionisme als mogelijke negatieve invloeden in de topsport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit overzicht wordt ingegaan op de relatie tussen de mate van sportdeelname en zelfbeeld bij kinderen. Uit onderzoek komt naar voren dat er een positieve relatie bestaat tussen de mate van sportdeelname en het zelfbeeld van kinderen. Er wordt geconcludeerd dat een hoog sport zelfbeeld leidt tot betere prestaties, en dat betere prestaties leiden tot een hoger sport zelfbeeld. Verder wordt er bekeken in hoeverre de sportgerelateerde factoren angst om te falen, doeloriëntatie en perfectionisme mogelijk een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van kinderen in de topsport. Resultaten tonen aan dat angst om te falen en sociaal georiënteerd perfectionisme leiden tot een lager zelfbeeld. Het verschil tussen interne en externe gedachten over succes en falen binnen de sport zijn hierbij van belang. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Sport en zelfbeeld bij kinderen met de factoren angst om te falen, doeloriëntatie en perfectionisme als mogelijke negatieve invloeden in de topsport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jojanneke van Dijken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

angst
kinderen
psychologie
scripties
sportbeoefening
talentontwikkeling
topsport
zelfbeeld