Visie & Beleidsplein

Conjoint analyse in de sport

het golfodrome

Louiws, R. (2009). Conjoint analyse in de sport: het golfodrome. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Loogman Vastgoed B.V. is voornemens om in het noordoostelijke deel van de Bovenkerkerpolder een golfodrome te realiseren. Dit golfdrome is een nieuw concept binnen de sportmarkt, waarbij een combinatie zal worden gemaakt tussen golf en fitness waarbij de focus ligt bij de klant. De locatie ligt ten zuiden van de A9, globaal gesitueerd tussen Langs de Akker, de Amsteldijk Zuid, de Nesserlaan en de reservering voor de Amstelbaan. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 55 hectare. Het golfodrome zal een openbaar karakter krijgen, dat wil zeggen dat het golfcentrum en de bijbehorende faciliteiten in principe voor iedereen toegankelijk zijn, mits men hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht. Het golfodrome wordt doorsneden door een te realiseren openbaar recreatief fiets- en wandelpad. Recreatief openbaar gebruik van het golfcentrum blijft daarnaast mogelijk langs de buitenranden van het golfcentrum. Het is de bedoeling om een totaal abonnement aan te bieden met Golf, Fitness en Wellness (sauna en andere faciliteiten). Deze nieuwe product-/marktcombinatie een moet een unique selling point gaan worden. Omdat dit een heel nieuw concept is in Nederland is het voor Loogman van belang om te weten welke service aspecten waarde toevoegen voor de fitness- en of golfklant. De volgende probleemstelling wordt in deze scriptie onderzocht: Welk type marktonderzoek binnen New Product Development geeft informatie voor de introductie van een sportorganisatie waar zowel golf als finess worden aangeboden?

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Conjoint analyse in de sport : het golfodrome

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rachèl Louiws

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitness
golf
marktonderzoek
scripties
sportaccommodaties
sportinfrastructuur