Visie & Beleidsplein

Sportsponsoring en imago

een onderzoek naar het imago van sponsorende organisaties in de hockey- en paardensport

Messchaert, W. (2007). Sportsponsoring en imago: een onderzoek naar het imago van sponsorende organisaties in de hockey- en paardensport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek is het effect van sponsoring op het imago van de Rabobank (hoofdsponsor KNHB), Heineken en Dita als sponsoren van de hockeysport onderzocht. Daarnaast zijn de Rabobank (hoofdsponsor KNHS), Bavaria en Harry’s Horse als sponsoren van de paardensport onderzocht. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Is er een verschil in imagobeleving ten opzichte van de sportsponsorende organisatie tussen mensen die wel of niet betrokken zijn bij een sport en is er daarbij een verband tussen de attitude ten opzichte van de organisatie als sponsor van de sport en de imagobeleving ten opzichte van die sportsponsorende organisatie? Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een online enquête waaraan 252 respondenten van 15 tot en met 65 jaar hebben deelgenomen. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Sportsponsoring en imago : een onderzoek naar het imago van sponsorende organisaties in de hockey- en paardensport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wies Messchaert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hockey
imago
paardensporten
scripties
sponsoring
sport (algemeen)